czerwiec 9, 2020

9 czerwca 2020

Obowiązek informacyjny RODO – publikacja listy osób, które otrzymały stypendium Prezesa Rady Ministrów

Administrator danych osobowych – Wielkopolski Kurator Oświaty z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kościuszki 93, 61-716 Poznań Inspektor ochrony danych – dane kontaktowe listownie: Inspektor ochrony danych, Kuratorium Oświaty w Poznaniu, ul. Kościuszki 93; 61-716 Poznań; email: iod@ko.poznan.pl; telefonicznie: 780 386 035 Cel przetwarzania danych osobowych publikacja na stronie internetowej ko.poznan.pl listy osób, które otrzymały stypendium Prezesa […]

9 czerwca 2020

eTwinning – kursy internetowe

Kursy prowadzone są na przez Internet z wykorzystaniem platformy Moodle i portalu eTwinning. Skierowane są do wszystkich zarejestrowanych w programie eTwinning nauczycieli, dowolnej specjalności, zainteresowanych współpracą ze szkołami europejskimi i realizacją projektów w ramach eTwinning. Poświęcone są merytorycznym i technicznym aspektom Programu oraz różnorodnym zewnętrznym narzędziom przydatnym w realizacji projektów eTwinning. Szczegółowe informacje znajdują się […]