Czerwiec 22, 2020

22 czerwca 2020

Stypendium Prezesa Rady Ministrów – możliwość uzupełniania wniosków

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi kandydatów do Stypendium Prezesa Rady Ministrów, którzy odbywają praktyki zawodowe w lipcu i sierpniu, uprzejmie informujemy, że zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Edukacji Narodowej, w uzasadnionych przypadkach (np. w sytuacji, kiedy zgłoszony kandydat do stypendium odbywa staż lub praktyki, których zakończenie jest planowane po 27 lipca br.) istnieje możliwość uzupełnienia […]

22 czerwca 2020

Wykaz poradni psychologiczno-pedagogicznych – wydawanie orzeczeń i opinii dla dzieci i uczniów niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

Orzeczenia i opinie dla dzieci i uczniów niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, wydają zespoły działające w poradniach wskazanych przez kuratora oświaty, za zgodą organów prowadzących te poradnie. Wielkopolski Kurator Oświaty wskazując poradnię, w której będą działały zespoły wydające orzeczenia i opinie dla ww. dzieci i uczniów, uwzględnia spełnienie […]

22 czerwca 2020

Wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej z województwa wielkopolskiego w 2020

Wojewoda Wielkopolski ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej z województwa wielkopolskiego w 2020 roku. Załączniki wyniki Data: 2020-06-22, rozmiar: 584 KB umowa-dofinansowanie-2020 Stowarzyszenia Data: 2020-06-22, rozmiar: 99 KB umowa-dofinansowanie-2020 Fundacje Data: 2020-06-22, rozmiar: 99 KB umowa-dofinansowanie-2020 pozostałe podnioty opp Data: 2020-06-22, rozmiar: 99 KB zaktualizowany harmonogram 2020 Data: 2020-06-22, rozmiar: […]