Lipiec 14, 2020

14 lipca 2020

Ocena sytuacji na wielkopolskim rynku pracy i realizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy w 2020 roku – opracowanie WUP

Przygotowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu opracowanie pn. „Ocena sytuacji na wielkopolskim rynku pracy i realizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy w 2020 roku” stanowi jedno ze źródeł określających kierunki efektywnej polityki rynku pracy w regionie. Opracowany dokument, oraz zawarte w nim wnioski i rekomendacje, powinny wpłynąć na świadomość zachodzących zmian oraz wypracowanie […]