Lipiec 16, 2020

16 lipca 2020

Uwierzytelnianie i poświadczanie klauzulą apostille dokumentów urzędowych przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą

Wielkopolski Kurator Oświaty uwierzytelnia/poświadcza klauzulą apostille przeznaczone do obrotu prawnego z zagranicą dokumenty urzędowe (świadectwa promocyjne, świadectwa ukończenia szkoły, indeksy, inne dokumenty dotyczące kształcenia), wydawane przez szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, mające siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego, nad którymi sprawuje nadzór pedagogiczny (podstawa prawna: § 28 ust. 1 pkt […]

16 lipca 2020

Wykaz kandydatów do nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz Wielkopolskiego Kuratora Oświaty – 2020

Wielkopolski Kurator Oświaty podaje wykaz kandydatów do nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w roku 2020. Nagrody zostaną przyznane z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Załączniki Załącznik 1 Wykaz kandydatów do nagród MEN w roku 2020 Data: 2020-07-16, rozmiar: 13 KB Załącznik 2 Wykaz kandydatów do nagród WKO w roku 2020 Data: 2020-08-19, rozmiar: […]