sierpień 11, 2020

11 sierpnia 2020

Zasady umieszczania informacji o konkursach tematycznych na stronie internetowej Kuratorium Oświaty

Na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu mogą być umieszczone konkursy tematyczne, które: służą prezentacji wiedzy i umiejętności uczniów; sprzyjają rozwojowi i popularyzacji zainteresowań uczniów; doskonalą wiedzę i umiejętności dzieci i młodzieży; gwarantują uczestnikom bezpłatny udział. Zgłoszenie do umieszczenia konkursu na stronie musi zawierać: nazwę konkursu, typ szkoły, do której skierowany jest konkurs, nazwę organizatora […]