sierpień 28, 2020

28 sierpnia 2020

Nagrody BohaterONy 2020 im. Powstańców Warszawskich

Do 31 sierpnia można zgłaszać kandydatów do Nagrody BohaterONy 2020 im. Powstańców Warszawskich – inicjatywy realizowanej w ramach V edycji ogólnopolskiej kampanii BohaterON – włącz historię!. Nagroda BohaterONy 2020 ma za zadanie wyróżnienie osób, firm i instytucji, których aktywność w szczególny sposób promowała wiedzę o historii Polski z lat 1918–1989 oraz edukację historyczno-patriotyczną od 1 […]