wrzesień 11, 2020

11 września 2020

Wideokonferencja kierownictwa MEN z kuratorami oświaty i przedstawicielami GIS

Dnia 8 września 20202 r. Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski wraz z wiceministrami Marzeną Machałek i Maciejem Kopciem wzięli udział w wideokonferencji z kuratorami oświaty i przedstawicielami Głównego Inspektora Sanitarnego. Tematem spotkania była aktualna sytuacja dotycząca funkcjonowania szkół i placówek w pierwszych dniach września. Minister edukacji przypomniał podstawowe kwestie prawne pozwalające dyrektorom szkół na bezpieczny […]