Wrzesień 15, 2020

15 września 2020

Szkolenie „Droga z klasą. Cała wiedza o bezpieczeństwie ruchu drogowego” – Poznań, 19 października 2020

Na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury, Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego  MDDP spółka Akademia Biznesu sp. k. w Warszawie, realizuje usługę polegającą na zorganizowaniu i przeprowadzaniu ogólnopolskich szkoleń dla nauczycieli w zakresie edukacji dzieci i młodzieży w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego. Głównym celem projektu jest wyposażenie nauczycieli w niezbędną wiedzę i narzędzia do prowadzenia lekcji z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego […]

15 września 2020

XIX edycja Konkursu Narodowego Banku Polskiego na pracę pisemną

Narodowy Bank Polski zaprasza uczniów wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w XIX edycji Konkursu na pracę pisemną. Konkurs został objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie zainteresowania młodzieży ekonomią i sprawdzenie umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy ekonomicznej. Organizatorzy chcą również zachęcić nauczycieli i dyrektorów szkół do wdrażania w nauczaniu ekonomii elementów praktycznych, kształtujących umiejętność […]