Wrzesień 24, 2020

24 września 2020

Olimpiada Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości

Szanowni Państwo informujemy, że Instytut Wymiaru Sprawiedliwości jest organizatorem Olimpiady Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości. Olimpiada Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości to innowacyjna, ogólnopolska olimpiada interdyscyplinarna skierowana do uczniów szkół ponadpodstawowych. Interesująca tematyka zagadnień, forma ich przedstawienia oraz różnorodność zadań z całą pewnością zachęci uczestników do samodzielnego myślenia i praktycznego wykorzystania posiadanej wiedzy. […]

24 września 2020

Prawa i obowiązki Rodziców

Dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską, ponieważ nie jest zdolne do samodzielnego prowadzenia swoich spraw. Z tego względu wymaga pomocy i ochrony ze strony osób dorosłych. Taką pomoc i ochronę zarazem ma dziecku gwarantować przysługująca rodzicom władza rodzicielska. Władza rodzicielska to prawa i obowiązki rodziców względem dziecka. W związku z dużym zainteresowaniem problematyką Praw Rodziców i […]

24 września 2020

Portal OSE IT Szkoła

OSE IT Szkoła to platforma edukacyjna z dostępem do bezpłatnych materiałów i kursów e‑learningowych. Szkolenia z zakresu m.in. bezpiecznego korzystania z internetu, sztucznej inteligencji, programowania czy baz danych skierowane są zarówno do uczniów, jak i nauczycieli. Portal OSE IT Szkoła powstał z połączenia znanego i lubianego przez użytkowników portalu IT Szkoła z zasobami Ogólnopolskiej Sieci […]

24 września 2020

Konkurs historyczny „Wierni do końca. Koleje losów żołnierskich 1918-1921 zapisanych w kamieniu”

Do 6 listopada br. szkoły z całej Polski mogą nadsyłać prace w formie multimedialnej do konkursu historycznego „Wierni do końca. Koleje losów żołnierskich 1918-1921 zapisanych w kamieniu” realizowanego w ramach projektu Semper Fidelis Poloniae. Projekt sfinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017 – 2022. Organizatorem konkursu przygotowanego w związku z obchodzonymi w ostatnich […]

24 września 2020

Deklaracja dostępności

Kuratorium Oświaty w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Data publikacji strony internetowej: 2009-12-18 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-01-24 Status pod względem zgodności z […]