Listopad 1, 2020

1 listopada 2020

Laboratorium Wymiany – kongres polsko-niemieckiej wymiany szkolnej, 26-28 listopada 2020

Laboratorium Wymiany to kongres Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM), skierowany do wszystkich osób zajmujących się polsko-niemiecką wymianą szkolną w Polsce i Niemczech. Dla nauczycieli i innych osób zaangażowanych w wymianę – organizatorów projektów, pośredników językowych, opiekunów i trenerów – kongres to możliwość wymiany doświadczeń, nawiązania współpracy oraz poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności kreowania projektów międzykulturowych. Jego […]

1 listopada 2020

Stanowisko ZUS w sprawie pracy zdalnej w okresie kwarantanny

Niemożność wykonywania pracy, przez osobę odbywającą obowiązkową kwarantannę, jest traktowana na równi z niezdolnością do pracy z powodu choroby (dla celów wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu choroby, tj. wynagrodzenia za okres choroby lub zasiłku chorobowego). Do wypłaty świadczeń nie jest w takim przypadku potrzebne zwolnienie lekarskie. Kwarantanna a praca zdalna Przy ustalaniu prawa do zasiłku […]

1 listopada 2020

Scenariusze lekcji dotyczące praw autorskich

Polskie Wydawnictwo Muzyczne opracowało zestaw 8 praktycznych scenariuszy lekcji na temat praw autorskich. Dzięki lekcjom przeprowadzonym na ich podstawie uczniowie dowiedzą się, że każdy z nich może być twórcą i stworzyć dzieło. Poznają, co kryje się pod takimi słowami jak „sztuka”, „utwór”, „plagiat”, „proces twórczy”, a także co dokładnie jest przedmiotem praw autorskich. Zrozumieją jak […]

1 listopada 2020

Konkurs GUS Statystycznie, najlepszy scenariusz

Rok 2020 jest rokiem Powszechnego Spisu Rolnego. Z tej okazji Główny urząd Statystyczny przygotował dla Nauczycieli Konkurs pt.: „Statystycznie, najlepszy scenariusz” na najlepszy scenariusz zajęć lekcyjnych promujący Statystykę oraz Powszechny Spis Rolny 2020. Celem konkursu jest poszerzanie wiedzy na temat statystyki publicznej oraz badań ankietowych wśród nauczycieli i uczniów oraz rozpowszechnianie informacji dotyczących Powszechnego Spisu […]

1 listopada 2020

ORPEG poszukuje nauczycieli polonistów, edukacji wczesnoszkolnej, wychowania przedszkolnego, historii, przyrody, chemii, matematyki i fizyki do pracy dydaktycznej na rok szkolny 2021/2022 w krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz Azji

Informacje dostępne na stronie internetowej ORPEG

1 listopada 2020

Szkolenie ORE nt. Francuski, język frankofoński, jak go uczyć

Kurs e-learningowy, na który ORE zaprasza nauczycieli języka francuskiego i nauczycieli konsultantów, powstał dzięki inspiracji Geneviève Geron – specjalistki FLE prowadzącej warsztat poświęcony (F)frankofonii w trakcie stażu letniego (Stage international d’été en didactique du FLE/S) w 2019 roku na uniwersytecie w Louvain-la-Neuve (współpraca z WBI w ramach Programu Wykonawczego). Szkolenie Francuski, język frankofoński, jak go uczyć czyli Le français, […]

1 listopada 2020

Ponad 6 200 szkół zgłosiło swój udział w akcji Szkoła pamięta

Ponad 6 200 przedszkoli, szkół i placówek oświatowych zgłosiło swój udział w akcji „Szkoła pamięta”. Cieszymy się, że tak wielu uczniów i nauczycieli z całego kraju podejmuje inicjatywy, których celem jest upamiętnienie ważnych rocznic oraz postaci historycznych. O swoich działaniach szkoły informują na stronach internetowych i w mediach społecznościowych, publikując posty z oznaczeniem #SzkołaPamięta. „Szkoła […]