Listopad 1, 2020

1 listopada 2020

Stanowisko ZUS w sprawie pracy zdalnej w okresie kwarantanny

Niemożność wykonywania pracy, przez osobę odbywającą obowiązkową kwarantannę, jest traktowana na równi z niezdolnością do pracy z powodu choroby (dla celów wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu choroby, tj. wynagrodzenia za okres choroby lub zasiłku chorobowego). Do wypłaty świadczeń nie jest w takim przypadku potrzebne zwolnienie lekarskie. Kwarantanna a praca zdalna Przy ustalaniu prawa do zasiłku […]

1 listopada 2020

Scenariusze lekcji dotyczące praw autorskich

Polskie Wydawnictwo Muzyczne opracowało zestaw 8 praktycznych scenariuszy lekcji na temat praw autorskich. Dzięki lekcjom przeprowadzonym na ich podstawie uczniowie dowiedzą się, że każdy z nich może być twórcą i stworzyć dzieło. Poznają, co kryje się pod takimi słowami jak „sztuka”, „utwór”, „plagiat”, „proces twórczy”, a także co dokładnie jest przedmiotem praw autorskich. Zrozumieją jak […]