Listopad 4, 2020

4 listopada 2020

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022 – zgłoszenia

Komunikat Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu zawodów wiedzy,  artystycznych i sportowych, których laureaci zwycięskich miejsc otrzymują punkty brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022 Podstawa prawna: Art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z […]

4 listopada 2020

Ograniczenia w funkcjonowaniu Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Szanowni Państwo Na podstawie § 24 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1758 z późn. zm.) Wielkopolski Kurator Oświaty wprowadza od dnia 3 listopada 2020 r. do odwołania ograniczenia w funkcjonowaniu […]