Listopad 5, 2020

5 listopada 2020

Wykaz szkół zakwalifikowanych do objęcia wsparciem finansowym w ramach programu na lata 2020-2024 –„Aktywna tablica”

Na podstawie § 12 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 –„Aktywna tablica” (Dz.U. poz. 1883) Wielkopolski Kurator Oświaty informuje, że Wojewoda Wielkopolski zatwierdził listę 179 szkół, […]

5 listopada 2020

Monitorowanie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz realizacja zapisów podstawy programowej w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych w przedszkolach

Szanowni Państwo Dyrektorzy publicznych i niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego województwa wielkopolskiego Na platformie www.seo2.npseo.pl zamieszczony został arkusz monitorowania „Wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz realizacji zapisów podstawy programowej w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych w przedszkolach” wynikający z podstawowych kierunków polityki oświatowej na rok szkolny 2020/21. Monitorowanie dotyczy wychowania przedszkolnego […]