Listopad 10, 2020

10 listopada 2020

Projekt edukacyjny Strefa Lektur

Darmowy projekt edukacyjny pod nazwą Strefa Lektur.pl zrealizowany przez Fundację ArtTrakcja to lektury przygotowane na zasadzie performatywnych czytań przez aktorów Wrocławskiego Teatru Polskiego. Nie są to adaptacje książek – a nagrania ich tekstów 1:1 w atrakcyjnej formie. Projekt ma swoją stronę internetową, na której znajdują się także materiały dydaktyczne dla nauczycieli do przeprowadzenia lekcji z […]

10 listopada 2020

Wytyczne w sprawie działalności opiekuńczej szkół podstawowych

Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektorem Sanitarnym przygotowało wytyczne dla szkół podstawowych w zakresie działalności opiekuńczej dla uczniów klas I-III szkoły podstawowych. Organizacja pracy szkoły podstawowej w ramach działalności opiekuńczej powinna uwzględniać wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r. Organizacja powinna […]