Grudzień 2020

31 grudnia 2020

Wysokość opłaty akredytacyjnej obowiązującej w 2021 roku

Zgodnie z § 13 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2018 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 2029) placówka doskonalenia ubiegająca się o akredytację albo o wstępną akredytację, z wyjątkiem placówki doskonalenia, która prowadzi całość kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli nieodpłatnie, wnosi opłatę akredytacyjną w wysokości 1060 zł (słownie: jeden tysiąc sześćdziesiąt złotych) na rachunek bankowy: […]

30 grudnia 2020

Dotacja podręcznikowa 2020 – rozliczenie

Szanowni Państwo Marszałek Województwa, Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie województwa wielkopolskiego   Dotyczy: rozliczenie wykorzystania dotacji celowej na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe otrzymanej w 2020 r. W związku z obowiązkiem rozliczenia wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w 2020 r. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, przypominam o konieczności jego […]

30 grudnia 2020

Wyprawka szkolna 2020 – rozliczenie

Szanowni Państwo Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie województwa wielkopolskiego   Dotyczy: dane dotyczące realizacji w 2020 r. Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 Zwracam się do Państwa z prośbą o dokonanie podsumowania Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w […]

29 grudnia 2020

Wyniki konkursu szkolnego i podsumowanie projektu z Programu „Niepodległa”

Na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu zostały ogłoszone wyniki konkursu Wierni do końca. Koleje losów żołnierskich 1918-1921 zapisanych w kamieniu, który został zorganizowany z inicjatywy Wojewody Wielkopolskiego. Komisja konkursowa, w składzie: Henryk Krystek (dyrektor Archiwum Państwowego w Poznaniu), Michał Krzyżaniak (dyrektor Muzeum Powstańców Wielkopolskich w Lusowie), Wojciech Lorek (adiunkt w Wielkopolskim Muzeum Wojskowym, […]

29 grudnia 2020

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2020 r. – sprawozdanie

Szanowni Państwo, organy prowadzące szkoły objęte wieloletnim programem – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”   Przypominam, że na mocy § 15 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016- 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne […]

28 grudnia 2020

XI posiedzenie Komitetu ds. Edukacji Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej

Spotkanie odbyło się w trzech grupach roboczych: szkolnictwa wyższego, szkolnictwa ogólnokształcącego oraz szkolnictwa zawodowego. Tematami dominującymi w trakcie wideokonferencji były zagadnienia funkcjonowaniem systemów edukacyjnych Polski oraz Niemiec w trakcie pandemii. Z poruszanych tematów wymienić można następujące: Polsko-niemiecka wymiana młodzieży w trakcie pandemii COVID-19; Polski system edukacyjny w trakcie pandemii Covid-19; Działania wspierające w okresie czasowego […]

22 grudnia 2020

Informacja dotycząca egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, egzaminu zawodowego oraz egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w szkołach podstawowych dla dorosłych

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe Przekazujemy informację dotycząca rozwiązań wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, które wejdzie w życie 28 grudnia 2020 r. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, egzamin zawodowy oraz egzamin ósmoklasisty przeprowadzany […]

21 grudnia 2020

„Ferie z TVP” – wyjątkowa propozycja dla rodzin

Czas spędzony w domu podczas ferii może być niezwykle inspirujący. Mądra rozrywka, ciekawe filmy i seriale, a także wciągające programy edukacyjne i lifestylowe – wszystko to znajdziemy w nowej ofercie programowej przygotowanej przez Telewizję Polską we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Twarzą i ambasadorką projektu jest Roksana Węgiel, zwyciężczyni Eurowizji Junior w 2018 roku. „Ferie […]

21 grudnia 2020

Ogólnopolski konkurs na opowiadanie o tematyce olimpijskiej im. Jana Parandowskiego

Polski Komitet Olimpijski zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w 31. Ogólnopolskim konkursie na opowiadanie o tematyce olimpijskiej im. Jana Parandowskiego. Konkurs został objęty patronatem honorowym Ministra Edukacji i Nauki. Celem konkursu jest zainteresowanie młodzieży zimowymi i letnimi igrzyskami olimpijskimi, poszerzenie zainteresowań sportowych młodzieży szkolnej, propagowanie zachowań fair play, propagowanie idei olimpijskiej wśród dzieci i młodzieży oraz propagowanie radości […]