Grudzień 4, 2020

4 grudnia 2020

Nabór do projektu szkoleniowego „Lekcja: Enter”

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca nauczycieli i dyrektorów do udziału w projekcie szkoleniowym pn. „Lekcja: Enter”. Przedsięwzięcie jest skierowane do nauczycieli wszystkich typów szkół w całej Polsce. Jego celem jest podnoszenie kompetencji cyfrowych i metodycznych nauczycieli, szczególnie w kontekście kształcenia na odległość i wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w tym procesie. W ramach projektu „Lekcja: Enter” zostanie przeszkolonych […]

4 grudnia 2020

Bezpieczne półkolonie dla najmłodszych uczniów w czasie ferii zimowych

W czasie tegorocznych ferii zimowych, które dla wszystkich w tym roku wyjątkowo odbędą się w jednym terminie 4 – 17 stycznia 2021 r., w szkołach i placówkach oświatowych będzie można organizować wypoczynek w formie półkolonii dla uczniów klas I-IV szkoły podstawowej. To odpowiedź na prośby rodziców i organizatorów półkolonii, którym dajemy możliwość, aby w ścisłym […]

4 grudnia 2020

Turystyczna szkoła – lekcje on-line w warszawskich muzeach i galeriach

Oferty przygotowana przez warszawskie muzea i galerie. Oferta obejmuje zarówno lekcje on-line, jak również  warsztaty, pokazy i prezentacje dla uczniów wszystkich klas, zarówno szkoły podstawowej, jak i ponadpodstawowej. To doskonały sposób na wzbogacenie zajęć szkolnych lub nauczania domowego w warunkach COVID-19. Lekcje on-line to szansa dla dzieci i młodzieży na uzupełnienie wiedzy, ale także na kontakt ze specjalistami z instytucji kultury. Zajęcia prowadzone są przez  doświadczonych edukatorów. Więcej informacji

4 grudnia 2020

Konferencja regionalna. Szkolnictwo branżowe wobec wyzwań na dziś i jutro

  Problematyka szkolnictwa branżowego, szczególnie w aktualnej rzeczywistości nauki i pracy zdalnej, wymaga stałego zainteresowania. Dlatego też Wielkopolski Kurator Oświaty podjął się organizacji konferencji regionalnej pt.  Szkolnictwo branżowe wobec wyzwań na dziś i jutro . Wydarzenie miało miejsce w dniu 26 listopada 2020 roku. W konferencji uczestniczył Robert Gaweł Wielkopolski Kurator Oświaty  i Zbigniew Talaga  Wicekurator […]

4 grudnia 2020

Lekcje o legislacji Ministerstwa Sprawiedliwości

Wydział ds. Edukacji Prawnej Ministerstwa Sprawiedliwości  jest organizatorem „Lekcji o Legislacji”. Program edukacyjny ma na celu szerzenie oraz budowanie świadomości prawnej w społeczeństwie poprzez edukację dostosowaną do wieku jej odbiorców, w tym przypadku młodzieży i dzieci. W trakcie lekcji uczniowie dowiedzą się m.in.: komu przysługuje inicjatywa ustawodawcza, jak powinien wyglądać prawidłowo skonstruowany przepis, jaką drogę […]

4 grudnia 2020

Konkurs edukacyjny „ZesPOLeni”

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej organizuje ogólnopolski konkurs edukacyjny pt. „ZesPOLeni”, który  adresowany jest do uczniów klas II i III szkół ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży położonych w średnich miastach wg definicji przyjętej w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, tj. miastach powyżej 20 tys. mieszkańców z wyłączeniem miast wojewódzkich oraz w mniejszych, z liczbą ludności […]