Grudzień 11, 2020

11 grudnia 2020

Komunikat w sprawie odbioru decyzji Wielkopolskiego Kuratora Oświaty o nadaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego – postępowania kwalifikacyjne w Pile

Kuratorium Oświaty w Poznaniu Delegatura w Pile uprzejmie informuje, że od dnia 14 grudnia 2020 roku można odbierać Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Powyższy Akt może odebrać Wnioskodawca lub osoba upoważniona przez niego pisemnie w siedzibie Delegatury w Pile, ul. Dzieci Polskich 26, w pokoju 45 w godzinach od 8.00 do 14.00. Dnia 24 oraz 31 grudnia 2020r. odbiór […]