Grudzień 22, 2020

22 grudnia 2020

Informacja dotycząca egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, egzaminu zawodowego oraz egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w szkołach podstawowych dla dorosłych

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe Przekazujemy informację dotycząca rozwiązań wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, które wejdzie w życie 28 grudnia 2020 r. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, egzamin zawodowy oraz egzamin ósmoklasisty przeprowadzany […]