Styczeń 4, 2021

4 stycznia 2021

Przyznany udział finansowy Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w kosztach organizacji przedsięwzięć – 2021

Wielkopolski Kurator Oświaty ogłasza listę wnioskodawców, którzy otrzymają wsparcie finansowe w organizacji olimpiad, konkursów, turniejów, przeglądów oraz innych form współzawodnictwa i prezentacji osiągnięć uczniów. Wnioskodawcy w terminie późniejszym otrzymają pismo w sprawie wysokości udziału finansowego Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w przedsięwzięciu. Załączniki Lista przedsięwzięć – wsparcie finansowe_2021 Data: 2021-01-04, rozmiar: 70 KB

4 stycznia 2021

Konferencja Dzieci wielojęzyczne i wielokulturowe w polskiej szkole

Dnia 16 grudnia 2020 r. odbyła się VI Wojewódzka Konferencja (on-line) z cyklu „Dzieci wielojęzyczne i wielokulturowe w polskiej szkole – praktyczne porady”. Celem tegorocznej konferencji było przede wszystkim wyposażenie nauczycieli w wiedzę i umiejętności dotyczące nauczania i wychowania uczniów pochodzących z różnych krajów, często odmiennych kulturowo. Wykładowcy doradzali jak najlepiej integrować dzieci i młodzież cudzoziemską z uczniami […]

4 stycznia 2021

Ekoeksperymentarium

Twórcy EkoEksperymentarium, platformy online poświęconej edukacji ekologicznej zapraszają szkoły i nauczycieli do udziału w bezpłatnym projekcie realizowanym pod patronatem Ministra Klimatu i Środowiska. EkoEksperymentarium online to ekogra – ciekawe i proste narzędzie dla nauczycieli, opracowane zgodnie z podstawą programową edukacji przyrodniczej, umożliwiające realizację lekcji przy pomocy gier online zarówno w klasie jak i w nauczaniu […]

4 stycznia 2021

Konferencja Zdrowo! Aktywnie! Zdalnie!

Dnia 14 grudnia 2020 r. odbyła się X Wojewódzka Konferencja organizowana w ramach Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Co roku dla dyrektorów i nauczycieli Wielkopolski Kurator Oświaty organizuje konferencje na tematy związane ze zdrowiem. Do udziału w spotkaniach zawsze zapraszani są wszyscy chętni i zainteresowani promocją zdrowia, profilaktyką, bezpieczeństwem, budowaniem pozytywnego klimatu w szkole oraz tworzeniem […]