Styczeń 12, 2021

12 stycznia 2021

Komunikat dotyczący przeprowadzenia stopnia rejonowego

Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele i Uczestnicy. Gratulujemy zakwalifikowania się do stopni rejonowych Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych 2020/2021! Zgodnie z regulaminami konkursów miejscem przeprowadzenia stopnia rejonowego Wojewódzkiego Konkursu z danego przedmiotu jest szkoła, w której uczestnicy stopnia szkolnego (uczniowie tej szkoły) zakwalifikowali się do stopnia rejonowego. Zadania dyrektora i komisji konkursowych w tym względzie są opisane w regulaminach konkursów […]

12 stycznia 2021

Uwaga – zmiana! dotyczy wniosków o nadanie medali za długoletnią służbę i krzyży zasługi

Szanowni Państwo, Dotyczy wniosków o nadanie medali za długoletnią służbę i krzyży zasługi Uwaga! Z dniem 7 stycznia 2021 nastąpiła zmiana w formularzu zapytania o udzielenie informacji o osobie. Prosimy o dołączanie do dokumentacji obowiązującego wzoru (zał. nr 4). Zmiana dotyczy nazwy ministerstwa oraz daty wystawienia.

12 stycznia 2021

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas 1-3 szkół podstawowych

Powrót uczniów klas I-III do szkół będzie możliwy jedynie w reżimie sanitarnym. Ministerstwo Edukacji i Nauki wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia  przygotowało wytyczne dla szkół. Opracowane zasady mają na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa. Wytyczne te, w dużej mierze opierają się na zapisach znanych już np. z września 2020 r. Znajdują się […]