Styczeń 19, 2021

19 stycznia 2021

VIII Ogólnopolski Konkurs o ks. Stanisławie Konarskim

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie oraz Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie zapraszają uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w VIII Ogólnopolskim Konkursie o ks. Stanisławie Konarskim Ksiądz Stanisław Konarski – nasz współczesny. Prace konkursowe należy przesyłać do dnia 19 marca 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego). Szczegółowe […]