styczeń 29, 2021

29 stycznia 2021

Zeszyty przedmiotowe dotyczące egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego – 2021

Zachęcamy nauczycieli do zapoznania się z zeszytami przedmiotowymi dotyczącymi egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego w 2021 roku. Zawartość zeszytów Zestawy zeszytów przedmiotowych zostały przygotowane przez ekspertów opracowujących zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych w roku 2021. Każdy zeszyt zawiera zarówno opis wymagań, jak i praktyczne wskazania dla nauczycieli pomagające zastosować te zmiany w codziennej pracy. Oprócz wymagań […]

29 stycznia 2021

Terminy postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022: do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, tj. liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia, klas wstępnych w publicznych szkołach ponadpodstawowych ogłosił Minister Edukacji i Nauki – tabela Źródło:MEiN – najważnejsze informacje Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w […]