Luty 2, 2021

2 lutego 2021

Kontakt

Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wydział do Spraw Nauczycieli i Sieci Szkół ul. Wolności 17, III piętro 61-739 Poznań Joanna Borowicz – starszy wizytator, tel. 780 386 029 Wydział Nadzoru Pedagogicznego ul. Kościuszki 93 61-716 Poznań Barbara Zatorska – starszy wizytator, tel. 780 386 050 Wydział Rozwoju Edukacji – wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych ul. Kościuszki 93 61-716 […]

2 lutego 2021

Pytania i odpowiedzi

W jakich terminach zostanie przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne? Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do: klas I publicznych liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia klas wstępnych określił Minister Edukacji i Nauki. Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do: publicznych branżowych szkół II stopnia, publicznych szkół policealnych i publicznych szkół dla dorosłych dla województwa wielkopolskiego określił Wielkopolski […]