luty 4, 2021

4 lutego 2021

System monitorowania karier absolwentów szkół ponadpodstawowych – projekt ustawy przyjęty przez Radę Ministrów

Wprowadzenie systemu monitorowania karier edukacyjno-zawodowych absolwentów szkół ponadpodstawowych to główne założenie projektu ustawy przyjętej dziś, 2 lutego przez Radę Ministrów. Dzięki temu system kształcenia, w szczególności w odniesieniu do szkolnictwa branżowego, będzie lepiej odpowiadał na potrzeby rynku pracy oraz umożliwiał absolwentom mobilność edukacyjną i zawodową. Wiedza o karierach absolwentów pozwoli także na bieżące reagowanie na […]