Luty 12, 2021

12 lutego 2021

Komunikat dotyczący przeprowadzenia stopnia wojewódzkiego

Szanowni Uczestnicy, Nauczyciele, Dyrektorzy i Opiekunowie. Gratulujemy zakwalifikowania się do stopni wojewódzkich! Informujemy, że stopnie wojewódzkie konkursów przedmiotowych odbędą się w formie stacjonarnej z wykorzystaniem materiałów konkursowych w wersji drukowanej. Pragniemy wyrazić wdzięczność szkołom i uczelni za zgodę na udostępnienie swojej przestrzeni dla uczestników konkursów, aby mogli przystąpić do nich w bezpiecznych i komfortowych warunkach. W związku […]

12 lutego 2021

Edukacja dla wszystkich – kompleksowa pomoc dla każdego dziecka, ucznia i jego rodziny

Ministerstwo Edukacji i Nauki pracuje nad nową, lepszą formułą wsparcia dziecka, ucznia – szczególnie z niepełnosprawnością i jego rodziny. Ministerstwu Edukacji i Nauki przyświeca idea, aby każde dziecko miało zagwarantowaną pomoc, w tym psychologiczno-pedagogiczną dostosowaną do jego potrzeb. Wśród propozycji ważną rolę odgrywają poradnie psychologiczno-pedagogiczne i placówki specjalne. Nie ma planów ich likwidacji. Więcej informacji […]

12 lutego 2021

Konkurs na prezentację multimedialną pod hasłem „Palić, nie palić – oto jest pytanie?”

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu zaprasza uczniów klas V szkół podstawowych województwa wielkopolskiego do wzięcia udziału w konkursie na prezentację multimedialną pod hasłem „Palić nie palić – oto jest pytanie?”. Partnerami konkursu są: Kuratorium Oświaty w Poznaniu i Wielkopolskie Centrum Onkologii. Celem konkursu jest: propagowanie zdrowego stylu życia wolnego od palenia tytoniu i inhalowania e- […]