Luty 25, 2021

25 lutego 2021

Monitorowanie zapewnienia wychowankom MOWu bezpieczeństwa i odpowiednich warunków pobytu w placówce

Szanowni Państwo Dyrektorzy młodzieżowych ośrodków wychowawczych Na platformie www.seo2.npseo.pl zamieszczony został arkusz monitorowania „Zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa i odpowiednich warunków pobytu w placówce” wynikający z podstawowych kierunków polityki oświatowej na rok szkolny 2020/21. Monitorowanie obejmie wszystkie placówki w województwie wielkopolskim. Uprzejmie prosimy o wypełnienie arkusza monitorowania do końca marca 2021. Monitorowanie odbywać się będzie w tylko w […]

25 lutego 2021

Programu Dostępność Plus 2018-2025

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych aktywnie uczestniczy w realizacji rządowego Programu Dostępność Plus 2018-2025, mającego na celu zapewnienie osobom o szczególnych potrzebach swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym. W ramach projektu „Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad jego finansowania” został opracowany pakiet […]