Marzec 1, 2021

1 marca 2021

Organizacja posiedzeń rad pedagogicznych

Szanowni Państwo Dyrektorzy,  uprzejmie przypominam, że w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty posiedzenia rad pedagogicznych mogą – i powinny – być prowadzone w sposób zdalny lub z wykorzystaniem łączności telefonicznej, a uchwały mogą być podejmowane w trybie obiegowym. Zgodnie z przepisami § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. […]

1 marca 2021

Informacja o liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia – rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Szanowni Państwo Rodzice Absolwenci Informuję o opublikowaniu na stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu bazy danych o publicznych liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia województwa wielkopolskiego, do których prowadzony będzie nabór na rok szkolny 2021/2022. Zestawienie informacji dotyczących ww. szkół zostało opracowane na podstawie danych przesłanych przez dyrektorów tych szkół. Informator rekrutacyjny   Wielkopolski […]