Marzec 10, 2021

10 marca 2021

XXV Jubileuszowa edycja Lednickiej Wiosny Poetyckiej

Organizatorzy XXV Lednickiej Wiosny Poetyckiej zapraszają nauczycieli i twórczą młodzież do wzięcia udziału w jubileuszowej Lednickiej Wiośnie Poetyckiej. Poetyckie spotkania na Lednicy znane są w całym kraju. Wiersze młodych autorów z Warszawy, Krakowa, Dolnego i Górnego Śląska są opublikowane w cyklicznie wydawanych antologiach pod tytułem „Strofy Lednickie”. Organizatorzy poszukują i mobilizują młodzież do twórczego zaangażowania […]

10 marca 2021

EKOczynni – ruszył nabór projektów w konkursie

Ruszył nabór projektów w konkursie edukacji ekologicznej EKOczynni. W ramach przedsięwzięcia szkoły mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości do 50 tys. zł na realizację własnych przedsięwzięć związanych z ochroną kaśrodowiska. Celem programu jest edukacja ekologiczna, kształtowanie postaw proekologicznych wśród uczniów oraz wsparcie szkolnych inicjatyw związanych z ochroną środowiska. Organizatorem programu jest Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza, […]

10 marca 2021

Zawieszenie kontroli planowych

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych   Dotyczy:  zawieszenia realizacji kontroli planowych przewidzianych w planie nadzoru Wielkopolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2020/2021 W związku z pismem Ministra Edukacji i Nauki nr DKO-WNP.4092.61.2020.DB z dnia 1 marca 2021 roku zawieszam do odwołania realizację następujących kontroli planowych ujętych w planie nadzoru pedagogicznego na rok szkolny […]

10 marca 2021

Lektury dostępne – kolejne materiały udostępnione!

Ministerstwo Edukacji i Nauki udostępniło kolejne pozycje Lektur dostępnych, które obok tekstu oryginalnego zawierają również lekturę przetłumaczoną na PJM oraz wersję z tekstem łatwym do czytania (ETR). Z myślą o edukacji wszystkich uczniów MEiN publikuje dzieła Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego czy Henryka Sienkiewicza. Teksty reprezentują różne gatunki literackie. Można wśród nich znaleźć „Mazurek Dąbrowskiego” Józefa […]