Marzec 18, 2021

18 marca 2021

Międzynarodowy konkurs kartograficzny

Międzynarodowa Asocjacja Kartograficzna, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Oddział Kartograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Instytut Geodezji i Kartografii oraz Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają uczniów klas V–VIII do udziału w Konkursie im. Barbary Petchenik na pracę o charakterze kartograficznym poruszającą tematykę: „MAPA MOJEGO PRZYSZŁEGO ŚWIATA” („A MAP OF MY FUTURE WORLD”) Prace konkursowe […]