kwiecień 1, 2021

1 kwietnia 2021

Wojewódzki Konkurs Kształcenia Słuchu pt. „Ptaków Śpiew” rozpoznawanie śpiewu i odgłosów ptaków polskich

Szanowni Państwo, to już minął rok od ogłoszenia pierwszej edycji Wojewódzkiego Konkursu Kształcenia Słuchu pt. „Ptaków śpiew”. Dziś ogłaszamy drugą edycję konkursu, który spotkał się z serdecznym przyjęciem społeczności uczniowskiej województwa wielkopolskiego. Okazało się bowiem, że wymagana w rywalizacji umiejętność rozpoznawania odgłosów ptaków, charakteryzowania ich melodii śpiewu, jak i interesujące szczegóły z ich życia są […]

1 kwietnia 2021

Zgłoszenie zmiany wyodrębnionego rachunku bankowego

Szanowni Państwo Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie województwa wielkopolskiego Dotyczy: zgłoszenia zmiany numeru wyodrębnionego rachunku bankowego Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy, przekazywanych przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii na wyodrębniony rachunek bankowy urzędu wojewódzkiego. Podstawą ich przekazania jest umowa zawarta pomiędzy ministrem a wojewodą – Umowa NR DF.VII.320.15.1.2021 z 15 […]