maj 25, 2021

25 maja 2021

Uprawnienia laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2020, poz. 910 z późn. zm.) Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. 2020, poz. 1327) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów […]

25 maja 2021

Materiały dla uczniów i rodziców – Targi Edukacyjne

Szanowni Państw Dyrektorzy, Nauczyciele Rodzice i uczniowie W terminie 7-8 maja br. odbyły się w wersji on-line XXV Targi Edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Kuratorium Oświaty w Poznaniu przygotowało ciekawe oraz przydatne informacje m.in. na temat oferty szkół ponadpodstawowych, terminów postępowania rekrutacyjnego, konkursów przedmiotowych, doradztwa zawodowego oraz praw i obowiązków rodziców. Zapraszamy do […]