czerwiec 2021

13 czerwca 2021

Wzmocnienie roli kuratora oświaty – propozycje zmian w systemie oświaty

Kurator oświaty ma dbać o prawidłowe realizowanie przez szkoły i placówki zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Jest zobowiązany do dbania o jakość edukacji, badania jej i oceniania. Ma do tego wyspecyfikowaną jednostkę i narzędzia. Dlatego istotne jest stworzenie takich przepisów, dzięki którym przy podejmowaniu decyzji na poziomie lokalnym, można było mieć znaczący głos w najistotniejszych […]

10 czerwca 2021

Z Kresów ocalone: zbiórka pamiątek i opowieści kresowych – akcja Muzeum Narodowego w Lublinie

Muzeum Narodowe w Lublinie prowadzi od ubiegłego roku akcję ,,Z Kresów ocalone: zbiórka pamiątek i opowieści kresowych”, która celem jest zachowanie pamięci o Kresach. Wydarzenie to swoim patronatem objął Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. W ramach akcji planowany jest również konkurs dla dzieci i młodzieży pt. ,,Ludzie Kresów: opowieści nieznane”. Zadanie uczestników będzie polegało […]

7 czerwca 2021

Wyniki stopnia pierwszego Wojewódzkiego Konkursu Kształcenia Słuchu pt. „Ptaków Śpiew” 2021 rozpoznawanie śpiewu i odgłosów ptaków polskich

Szanowni Uczestnicy, informujemy, że pierwszy stopień konkursu zakończył się powodzeniem 31 maja 2021 r. Do konkursu zgłosiło się 360 uczestników, a odważyło się przystąpić do testu – 240. Gratulujemy wszystkim, którzy wykazali się odwagą, wiedzą i umiejętnościami, a także poświęcili czas i zaangażowanie w przygotowanie do konkursu. Mamy nadzieję, że nabyte umiejętności nie raz przydadzą […]

2 czerwca 2021

Ogłoszenie o wszczęciu procedury wyłaniania kandydatów na stanowiska nauczycieli – doradców metodycznych

Wielkopolski Kurator Oświaty ogłasza wszczęcie procedury wyłaniania kandydatów na stanowiska nauczycieli – doradców metodycznych następujących przedmiotów: język polski, język polski jako obcy, język angielski, język niemiecki, matematyka, informatyka, biologia, historia i wos, fizyka, geografia, chemia, technika, przyroda, etyka,kształcenie zawodowe, psycholog/pedagog szkolny, kształcenie specjalne i integracyjne oraz edukacja włączająca, edukacja dla bezpieczeństwa, biblioteki szkolne, edukacja wczesnoszkolna, wychowanie […]

2 czerwca 2021

Film edukacyjny „Dzieci Wrzesińskie 1901”

Szanowni Państwo Dyrektorzy wielkopolskich szkół i placówek oświatowych 20 maja 2021 roku minęła 120. Rocznica Strajku Dzieci Wrzesińskich – buntu dzieci przeciwko germanizacji i nauki religii w języku niemieckim. Miasto Września oraz Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich zorganizowali z tej okazji wiele wydarzeń i uroczystości. W rocznicę rozpoczęcia strajku – z udziałem władz samorządowych, kościelnych […]

1 czerwca 2021

Procedura stosowana w postępowaniu kwalifikacyjnym o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Formularz karty informacyjnej i wniosku o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego Załączniki Komunikat w sprawie procedury stosowanej w postępowaniu kwalifikacyjnym o awans na stopnień nauczyciela dyplomowanego Data: 2021-06-01, rozmiar: 85 KB załącznik nr 1 – Zaświadczenie dyrektora szkoły dla nauczycieli Data: 2021-06-01, rozmiar: 51 KB Pobierz wszystkie pliki