lipiec 15, 2021

15 lipca 2021

Wieloodcinkowy cykl video „Kala i Pszczoły”

Projekt zrealizowany został przy współpracy z Interaktywnym Centrum Pszczelarstwa APILANDIA. Działania Fundacji skupiają się na upowszechnianiu wiedzy na temat środowiska naturalnego, ekologii oraz pszczelarstwa. Video ma umożliwić najmłodszym, skuteczną edukację połączoną z twórczym podejściem do zdobywania wiedzy nt. otaczającego świata. Zadaniem cyklu video jest pobudzenie w najmłodszych zaangażowania, w troskę o ekosystem w którym funkcjonujemy; […]