październik 26, 2021

26 października 2021

Pilotaż standardów w zakresie organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, w ramach współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki, rozpoczyna pilotaż standardów w zakresie organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wspierania rodziny. Zespół specjalistów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka APS, w ramach umowy z MEiN, opracował standardy w zakresie organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wspierania rodziny, które w pilotażu poddane […]

26 października 2021

Oferta dla nauczycieli – Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie

Szanowni Państwo, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zaprasza nauczycieli, wychowawców i specjalistów szkolnych do udziału w bezpłatnych formach doradztwa metodycznego. Szczegółowe informacje o działalności doradców wraz z harmonogramem dyżurów metodycznych w Centrum oraz w filiach Publicznych Bibliotek Pedagogicznych w Kole, Słupcy i Turku zamieszczono na stronie internetowej

26 października 2021

Oferty pracy ORPEG dla nauczyciele do pracy dydaktycznej za granicą

Jednym z zadań Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą jest wspomaganie nauczania języka polskiego oraz innych przedmiotów w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą poprzez kierowanie nauczycieli do pracy dydaktycznej za granicą. Na stronie internetowej ORPEG są opublikowane oferty pracy dla: 1) dla polonistów, edukacji wczesnoszkolnej, wychowania przedszkolnego, historii, przyrody, chemii, matematyki […]