styczeń 2022

31 stycznia 2022

Pytania i odpowiedzi – rekrutacja

W jakich terminach zostanie przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2022/2023? Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego dla województwa wielkopolskiego: do klas I publicznych liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia i klas wstępnych, publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych oraz publicznych szkół dla dorosłych określił Wielkopolski Kurator Oświaty Dlaczego rekrutacja wydłuża się […]

31 stycznia 2022

Kurs kwalifikacyjny – Wychowanie do Życia w Rodzinie

Szanowni Państwo! Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu zaprasza na kurs kwalifikacyjny w zakresie wychowania do życia w rodzinie. Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli posiadających kwalifikacje, w tym przygotowanie pedagogiczne, do zajmowania stanowiska nauczyciela określone w przepisach Rozporządzenia MEN z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2020 r., […]

28 stycznia 2022

Podanie dawki przypominającej szczepionki przeciw Covid-19 dla młodzieży w wieku 12-15 lat – informacja Ministerstwa Zdrowia

Od 28 stycznia 2022 r. rozpocznie się proces wystawiania skierowań na dawkę przypominającą dla osób zaszczepionych dwoma dawkami, które ukończyły 12 rok życia. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami przygotowanymi przez Ministerstwo Zdrowia. Minister Zdrowia mając na uwadze zalecenie Zespołu ds. Szczepień Ochronnych z 26 stycznia 2022 r., uwzględniające stanowisko amerykańskiej Agencji ds. Żywności i […]

28 stycznia 2022

Pierwsze obchody Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego

27 grudnia 2021 roku jako Pierwszy Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego to wielkie święto dla całego regionu i Polski. W 1918 roku mieszkańcy Wielkopolski – przygotowani, zdeterminowani i silni wiarą w powodzenie swych działań – zapoczątkowali zwycięski zryw, który zadecydował o losach naszego kraju i w znaczący sposób przesądził o kształcie II Rzeczypospolitej, przywracając w […]

27 stycznia 2022

Terminy postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na terenie województwa wielkopolskiego, na rok szkolny 2022/2023: do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, tj. liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia, klas wstępnych w publicznych szkołach ponadpodstawowych przedstawia załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 110.1.5.2022 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia […]

27 stycznia 2022

Komunikat dotyczący organizacji konkursów przedmiotowych

Szanowni Państwo, W związku z opublikowaniem komunikatu Ministerstwa Edukacji i Nauki o nauce zdalnej uczniów klas 5-8 szkół podstawowych informujemy, że konkursy przedmiotowe w województwie wielkopolskim odbywają się zgodnie z terminarzem, ponieważ uwzględniają wszystkie warianty funkcjonowania szkół w okresie pandemii. WAŻNE! Proszę zwracać szczególną uwagę na godzinę rozpoczęcia każdego konkursu! Przypominamy odpowiednie zapisy regulaminów konkursów […]

25 stycznia 2022

Podanie dawki przypominającej szczepionki przeciw Covid-19 dla młodzieży w wieku 16-18 lat – informacja Ministerstwa Zdrowia

Od 25 stycznia 2022 r. rozpoczął się proces wystawiania skierowań na dawkę przypominającą dla osób zaszczepionych dwoma dawkami, które ukończyły 16 rok życia. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami przygotowanymi przez Ministerstwo Zdrowia. Minister Zdrowia mając na uwadze zalecenie Zespołu ds. Szczepień Ochronnych z 24 stycznia 2022 r., uwzględniające stanowisko amerykańskiej Agencji ds. Żywności i […]

25 stycznia 2022

Patroni roku 2022

Ignacy Łukasiewicz, Maria Konopnicka, Maria Grzegorzewska Wanda Rutkiewicz, Józef Mackiewicz, Józef Wybicki oraz Romantyzm Polski to patroni roku 2022. Sejm RP, podejmując uchwałę w tej sprawie, zdecydował o uhonorowaniu tych wybitnych postaci oraz epoki, która miała niepodważalny wpływ na kształtowanie polskiej tożsamości narodowej. Sylwetki patronów roku 2022 W maju 2022 r. będziemy świętować 180. rocznicę […]

24 stycznia 2022

Wystawa – Elementarz dobrych wspomnień

  Dnia 17 stycznia 2022 r. Wielkopolski Kurator Oświaty, Robert Gaweł wraz z Wicewojewodą Wielkopolski, Anetą Niestrawską otworzyli wystawę  zatytułowaną „Elementarz dobrych wspomnień”, poświęconą  najbardziej znanemu polskiemu podręcznikowi.  Elementarz Mariana Falskiego ukazał się po raz pierwszy w roku 1910 w Krakowie. To w nim najmłodsi uczniowie poznali sławne wyrażenie: To kot Ali. Od tamtej pory […]