19 kwietnia 2017

Dostęp do infrastruktury sportowo-rekreacyjnej – prośba o przekazanie danych

Szanowni Państwo
Dyrektorzy
szkół podstawowych, gimnazjów,
szkół ponadgimnazjalnych
województwa wielkopolskiego

W związku z koniecznością zaktualizowania przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wskaźników realizacji Programu Rozwoju Sportu 2020 w zakresie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej uprzejmie prosimy o przekazanie danych za rok 2016, dotyczących posiadania dostępu do sali gimnastycznej, boiska oraz do urządzenia rekreacyjno – sportowego.

Dostęp do sali gimnastycznej, boiska lub urządzenia sportowego należy rozumieć jako możliwość korzystania przez uczniów danej szkoły z sali gimnastycznej, boiska lub urządzenia rekreacyjno – sportowego, które znajdują się na terenie tej szkoły lub na terenie innej szkoły/innego obiektu.

Przez urządzenia rekreacyjno-sportowe należy rozumieć urządzenia sportowe stanowiące wyposażenie sal gimnastycznych, boisk sportowych (np. drabinki, kozły, skrzynie) oraz urządzenia stanowiące wyposażenie placów zabaw (np. strzelnice, tory przeszkód, ścianki wspinaczkowe).

Informację należy przekazać poprzez formularz on-line oddzielnie dla każdego typu szkoły do dnia 10 maja br.
Informacja dotyczy tylko szkół publicznych.

Załączniki

Pismo Wielkopolskiego Kuratora Oświaty
Data: 2017-04-19, rozmiar: 170 KB