5 maja 2017

Nabór koordynatorów ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy i Nauczyciele poradni psychologiczno-pedagogicznych
województwa wielkopolskiego

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, którzy zostaną przygotowani do pełnienia roli koordynatorów ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych w ramach realizacji projektu pozakonkursowego pn. „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej”.

Szczegółowe informacje zawiera Ogłoszenie oraz Wymagania wobec kandydatów i kryteria oceny ofert. Prosimy o zapoznanie się ze wskazanymi dokumentami.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów osobiście do Kuratorium Oświaty w Poznaniu, pokój 339, ul. Kościuszki 93, 61-716 Poznań lub za pośrednictwem poczty w terminie do 17 maja 2017 r. na adres: Kuratorium Oświaty w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, 61-716 Poznań, z dopiskiem na kopercie: Zgłoszenie – koordynator.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeśli wpłynęły na ww. adres do dnia 26 maja 2017 r.

Załączniki

Ogłoszenie
Data: 2017-05-05, rozmiar: 94 KB
Deklaracja o współpracy
Data: 2017-05-05, rozmiar: 91 KB
Formularz zgłoszeniowy
Data: 2017-05-05, rozmiar: 101 KB
Wymagania wobec kandydatów i kryteria oceny ofert
Data: 2017-05-05, rozmiar: 92 KB
Karta oceny
Data: 2017-05-05, rozmiar: 94 KB