24 kwietnia 2017

Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Dnia Flagi

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele i Uczniowie szkół województwa wielkopolskiego Zbliża się kolejna rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Dzień Flagi. Konstytucja majowa uchwalona przez Sejm Czteroletni, zwany Wielkim, 3 maja 1791 r. była pierwszym demokratycznym aktem zasadniczym w Europie. Konstytucja miała stać się podstawą naprawy Rzeczypospolitej w wymiarze ustrojowym i społecznym, miała umocnić państwo i […]

19 kwietnia 2017

Dostęp do infrastruktury sportowo-rekreacyjnej – prośba o przekazanie danych

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego W związku z koniecznością zaktualizowania przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wskaźników realizacji Programu Rozwoju Sportu 2020 w zakresie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej uprzejmie prosimy o przekazanie danych za rok 2016, dotyczących posiadania dostępu do sali gimnastycznej, boiska oraz do urządzenia rekreacyjno – sportowego. Dostęp do sali gimnastycznej, boiska […]

26 kwietnia 2017

Uroczystość upamiętniająca 72. Rocznicę zakończenia II wojny światowej – 8 maja 2017 r., Poznań

Szanowni Państwo, Wielkopolski Kurator Oświaty zaprasza przedstawicieli szkół na uroczystość patriotyczną upamiętniającą 72. Rocznicę zakończenia II wojny światowej. Uroczystość odbędzie się 8 maja 2017 r., godz. 10.00, pod pomnikiem Armii Poznań. Organizator: Komenda Garnizonu Poznań.

25 kwietnia 2017

Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

Podstawa prawna: Art. 90 i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz.1943) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictw narodowego (Dz. U. Nr 106, poz. 890). Wniosek o przyznanie stypendium […]

25 kwietnia 2017

Praca Kuratorium w dniach 2 maja i 13 maja 2017 roku

Informujemy, że w dniu 2 maja br. (wtorek) Kuratorium Oświaty w Poznaniu będzie nieczynne. Zgodnie z Zarządzeniem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, dzień 2 maja br. (wtorek) został ustalony dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej, a dzień 13 maja br. (sobota) dniem pracującym. Kuratorium będzie nieczynne również w dniach 16 czerwca (piątek) […]

25 kwietnia 2017

Konkurs plastyczny „Rzeczpospolita Praw Człowieka. 25-lecie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce”

Serdecznie zapraszamy dzieci w wieku od 6 do 15 lat do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Rzeczpospolita Praw Człowieka. 25-lecie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce”, organizowanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Celem konkursu jest promocja praw i wolności chronionych Europejską Konwencją Praw Człowieka oraz zwiększenie zainteresowania dzieci wiedzą na temat praw człowieka we współczesnym świecie. […]

24 kwietnia 2017

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na dofinansowanie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży – 2017

Wojewoda Wielkopolski ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa wielkopolskiego w 2017 roku. Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej w 2017 roku są organizacje wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku […]

24 kwietnia 2017

Sejm przyjął nowelizację ustawy o Systemie Informacji Oświatowej

Sejm jednogłośnie przyjął nowelizację ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej. Uchwalone zmiany związane są z kwestiami technologicznymi funkcjonowania Systemu Informacji Oświatowej (SIO) i dotyczą nowych rozwiązań architektury systemu, usprawnienia komunikacji użytkowników oraz modyfikacji schematu przekazywania danych. Przewidziano również pewne uproszczenie sposobu zbierania danych gromadzonych w systemie. System Informacji Oświatowej zostanie […]

24 kwietnia 2017

Międzypowiatowy Przegląd Szkolnych Zespołów Tanecznych – 5 czerwca 2017 r., Kleczew

Wielkopolski Kurator Oświaty, Starostwo Powiatowe w Koninie oraz Urząd Gminy i Miasta w Kleczewie serdecznie zapraszają tańczącą młodzież i dzieci do udziału w Międzypowiatowym Przeglądzie Szkolnych Zespołów Tanecznych w Kleczewie „Taniec piękny, taniec zdrowy”. Wydarzenie artystyczne pod Patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty pani Elżbiety Leszczyńskiej, odbędzie się 5 czerwca 2017 r. w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w […]

21 kwietnia 2017

Konferencja „Dziecko w sytuacji konfliktów rodziców” – luty 2017

Dnia 22 lutego br. w Sądzie Okręgowym w Poznaniu odbyła się konferencja „Dziecko w sytuacji konfliktów rodziców” zorganizowana przez Kuratora Okręgowego Sądu Okręgowego w Poznaniu oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. Adresatami konferencji byli przedstawiciele oświaty, pomocy społecznej, policji, organizacji pozarządowych oraz kuratorów sadowych. Zakres tematyczny obejmował m.in. edukację prawną podmiotów spotykających się z […]

21 kwietnia 2017

Rekrutacja trenerów spotkań z zespołami autorów modyfikacji podstaw programowych kształcenia w zawodach

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do współpracy autorów i redaktorów merytorycznych zainteresowanych pracą nad modyfikacją podstaw programowych kształcenia w zawodach w ramach projektu POWER pt. „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego”. Rekrutacja otwarta dotyczy 30 grup zawodowych, w każdej z nich wyłonione zostaną 3-4 osobowe zespoły. Szczegóły i zasady naboru dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka […]