12 grudnia 2017

Szkolenia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych technicznych w zakresie bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Główny Instytut Górnictwa w Katowicach zaprasza do bezpłatnego udziału w projekcie pn. “Szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych technicznych, kształcących w zawodach związanych z budownictwem”. Realizacja projektu została  dofinansowana przez Ministerstwo Rozwoju  ze środków “Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”. Zasadniczym celem szkoleń jest zapoznanie uczestników z możliwie najszerszą […]

7 grudnia 2017

Konferencja Dzieci wielokulturowe i wielojęzyczne w polskiej szkole – 14 grudnia 2017, Poznań

Szanowni Państwo Dyrektorzy i nauczyciele szkół i placówek województwa wielkopolskiego Wielkopolski Kurator Oświaty pani Elżbieta Leszczyńska zaprasza zainteresowanych dyrektorów i nauczycieli na III Wojewódzką Konferencję Dzieci wielokulturowe i wielojęzyczne w polskiej szkole organizowaną we współpracy z Pełnomocnikiem Wojewody Wielkopolskiego ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Podczas konferencji poruszone zostaną tematy dotyczące nauki języka polskiego jako obcego, sytuacji […]

6 grudnia 2017

Konferencja Zmiany w kształceniu zawodowym i doradztwie edukacyjno-zawodowym – 13 grudnia 2017, Warszawa

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w konferencji „Zmiany w kształceniu zawodowym i doradztwie edukacyjno-zawodowym”, która odbędzie się 13 grudnia 2017 r. w Warszawie w Hotelu Novotel Airport przy ul. 1 Sierpnia 1. Do najważniejszych tematów poruszanych podczas konferencji będą należeć zmiany w systemie edukacji, a w szczególności zmiany w kształceniu zawodowym i doradztwie edukacyjno-zawodowym. Uczestnicy zapoznają […]

6 grudnia 2017

Ogólnopolski Konkurs wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły „Papież Słowianin”

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele dotychczasowych gimnazjów województwa wielkopolskiego Wielkopolski Kurator Oświaty zaprasza nauczycieli i uczniów dotychczasowych gimnazjów do udziału w IX edycji Konkursu Tematycznego „Papież Słowianin” – Ogólnopolski Konkurs wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II dla uczniów dotychczasowych gimnazjów, organizowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty. Celem konkursu jest rozbudzenie, na przykładzie osoby Jana […]

1 grudnia 2017

Konkurs Ministra Edukacji Narodowej „Nauczyciel – Innowator”

Minister Edukacji Narodowej ogłosił konkurs pn. „Nauczyciel – Innowator” adresowany do nauczycieli publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, nauczycieli szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej oraz nauczycieli publicznych szkół podstawowych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości. Celem konkursu jest wyłonienie laureatów – nauczycieli, którzy przygotują najlepszy scenariusz zajęć […]

22 listopada 2017

Laureaci konkursu czytelniczego „Przeczytałeś?- Namaluj! Scena z mojej ulubionej książki”

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych województwa wielkopolskiego Wielkopolski Kurator Oświaty ogłosił konkurs czytelniczy „Przeczytałeś?- Namaluj! Scena z mojej ulubionej książki” skierowany do uczniów klas I-III i IV-VII szkół podstawowych. Celem konkursu było, m.in.:  rozbudzenie  ciekawości czytelniczej uczniów, popularyzowanie literatury dla dzieci i młodzieży oraz doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat przeczytanych książek. Na konkurs wpłynęło kilkaset […]

22 listopada 2017

Konferencja pt. Aktywna Tablica w praktyce

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Podstawowych zakwalifikowanych do programu „Aktywna tablica – edycja 2017/2018” Wielkopolski Kurator Oświaty zaprasza dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych, którzy przystąpili do programu „Aktywna tablica – edycja 2017/2018” na konferencję pt. Aktywna Tablica w praktyce. Uprzejmie przypominam, że udział w programie wymaga podjęcia szeregu działań opisanych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia […]

21 listopada 2017

Konferencja „Władza rodzicielska w kontekście zadań szkoły, przedszkola i placówki” – 13 grudnia 2017, Poznań

Państwo Dyrektorzy szkół, przedszkoli,  placówek województwa wielkopolskiego Wielkopolski Kurator Oświaty zaprasza dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek na konferencję pt. „Władza rodzicielska w kontekście zadań szkoły, przedszkola i placówki”. Tematyka konferencji dotyczyć będzie przepisów prawa w zakresie władzy rodzicielskiej, w tym  praw i obowiązków rodzica w wychowaniu dziecka, a także przewidzianych prawem działań szkoły w przypadku konfliktu/przemocy […]

15 listopada 2017

Spotkanie stacjonarne sieci współpracy „Solo czy w zespole” -22-24 listopada 2017, Sulejówek

Szanowni Państwo, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zaprasza na spotkanie stacjonarne realizowane w ramach projektu “Wspomaganie szkół w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów”, sieć “Solo czy w zespole?”. Więcej informacji o projekcie na stronie internetowej ORE. Celem spotkania będzie zwiększenie skuteczności działań pracowników systemu wspomagania i trenerów w zakresie kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych. Spotkanie skierowane jest […]

15 listopada 2017

Monitorowanie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Szanowni Państwo Dyrektorzy publicznych, niepublicznych przedszkoli i szkół uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 prowadzone będzie monitorowanie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej we wszystkich typach szkół zgodnie z załączonym harmonogramem. Monitorowanie odbywać się będzie w formie elektronicznej w okresie od 2 stycznia 2018 […]