Jesteś tutaj: Strona głównaZdarzyło się › Zakończenie roku szkolnego w Delegaturze w Lesznie

Zakońenie roku szkolnego i pożegnanie Dyrektora Zespołu Szkół w Przemęcie Antoniego Fornalskiego

22.06.2011 - był dla społeczności Zespołu Szkół Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Przemęcie dniem szczególnym nie tylko z powodu rozdania świadectw i wizji wakacyjnego odpoczynku wieńczącego trudy dziesięciomiesięcznej nauki. Tego dnia zgromadzeni nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, uczniowie i rodzice żegnali odchodzącego na zasłużoną emeryturę po 45 latach pracy zawodowej dyrektora Antoniego Fornalskiego. Uroczystość uświetnili swoją obecnością znamienici goście: dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty z Leszna L. Szczepaniak, przewodniczący Komisji Historycznej Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego dr Z. Kościański, prezes Zarządu Powiatowego PSL A. Wita, ks. proboszcz E. Magdziarz, Wójt Gminy Przemęt D. Gorzelniak wraz z inspektorem oświaty J. Frąckowiakiem, przemęccy radni - A. Rimke i J. Rademacher, kierownictwo Rady Rodziców - I. Matysiak i G. Dobrowolska, dyrektor miejscowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Z. Bessmann oraz prezes Zarządu Oddziału ZNP R. Formanowski.
Po podsumowaniu minionego roku szkolnego, rozdaniu świadectw z wyróżnieniem i nagród głównego bohatera uroczystości usadowiono w wygodnym fotelu. Jako pierwsi swoje słowa do dyrektora skierowali uczniowie, podkreślając żal i niedowierzanie, że odchodzi ktoś tak wartościowy, ich przewodnik po meandrach życia i edukacji. Żegnany przez delegacje uczniowskie dyrektor „utonął” w morzu kwiatów. Następnie głos zabrała pani wicedyrektor H. Pohl, która w imieniu wszystkich pracowników wyraziła podziękowania za dotychczasową współpracę i życzyła wielu pogodnych dni. Słowa przemówienia nawiązujące do refleksji i podsumowań stały się okazją do przypomnienia drogi zawodowej i zasług dyrektora. Wymieniono chociażby owocne starania i olbrzymie zaangażowanie w rozbudowę szkoły, zainicjowanie i koordynowanie przedsięwzięcia w postaci nadania szkole imienia Powstańców Wielkopolskich i wręczenia sztandaru. Wspomniano o opracowaniu licznych książek i publikacji dotyczących historii regionu, przyznaniu przez Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego statuetki „Dobosza Powstania Wielkopolskiego” za zasługi w upamiętnianiu zrywu Wielkopolan. Nie zapomniano też o licznych nagrodach i odznakach, jakie otrzymał dyrektor na dowód niestrudzonej działalności dla społeczeństwa.
W dalszej części spotkania z ust zgromadzonych gości popłynęły ciepłe słowa, w których dziękowali oni za długoletnią pracę i oddanie, z jakim dyrektor podchodził do kształcenia i wychowywania licznych pokoleń, zarówno młodzieży, jak i nauczycieli. W szczególny sposób podkreślali pasję, z jaką dyrektor Antoni Fornalski oddaje się odkrywaniu historii regionu.
Miłym akcentem była też część artystyczna w postaci wierszy, piosenek oraz pokazu tańca towarzyskiego w wykonaniu uczniów. Symboliczny stał się też napis, będący słowami Jana Pawła II. Jest on kwintesencją życia dyrektora, który oddał przemęckiej szkole 38 lat swego życia.

Pożegnanie Dyrektora Zespołu Szkół w Przemęcie Antoniego Fornalskiego Pożegnanie Dyrektora Zespołu Szkół w Przemęcie Antoniego Fornalskiego Pożegnanie Dyrektora Zespołu Szkół w Przemęcie Antoniego Fornalskiego Pożegnanie Dyrektora Zespołu Szkół w Przemęcie Antoniego Fornalskiego Pożegnanie Dyrektora Zespołu Szkół w Przemęcie Antoniego Fornalskiego