Jesteś tutaj: Strona głównaZdarzyło się › Międzynarodowa konferencja Dziecko rodziców migrujących zarobkowo

Międzynarodowa konferencja Dziecko rodziców migrujących zarobkowo

W dniach 29-30 września 2011 r. odbywa się w Poznaniu dwudniowa międzynarodowa konferencja pn. „Dziecko rodziców migrujących zarobkowo”, zorganizowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

Odkąd Polska wstąpiła do Unii Europejskiej wielu rodaków, zostawiając swoje dzieci, wyjechało w celach zarobkowych za granicę. W całym kraju jest około 100 tysięcy dzieci tzw. eurosierot; w Wielkopolsce to około 13 tysięcy. Najwięcej takich dzieci jest w powiecie ostrzeszowskim, pilskim, złotowskim i konińskim. Mimo, że Wielkopolska wg statystyk nie jest województwem, w którym to zjawisko jest największe, to właśnie tu, w Wyższej Szkole Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, nad tymi zagadnieniami dyskutowali przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, kuratoriów oświaty, organów prowadzących szkoły z Pisza, Starego Miasta, Słupcy, Konina i Gniezna oraz zaproszeni goście z Estonii, Ukrainy i Niemiec.

Konferencję otworzyła Wielkopolski Kurator Oświaty Elżbieta Walkowiak, która witając wszystkich zaproszonych gości podkreśliła, że każde dziecko niezależnie od wieku potrzebuje wsparcia i miłości, a zapewnienie jej na odległość nie jest łatwe.

Następnie głos zabrał Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Zbigniew Włodkowski, który mówił o tym, że skala tego zjawiska jest znacząca
i żadne dziecko w takiej sytuacji nie powinno być pozostawione samemu sobie. Dostrzegając ten problem Ministerstwo Edukacji Narodowej zleciło przeprowadzenie badania na temat migracji. Minister Włodkowski odniósł się w swoim wystąpieniu do działań MEN podejmowanych w tym obszarze. Zwrócił uwagę również na fakt, że ważną kwestią, którą należy się zająć jest uregulowanie prawnej opieki nad dziećmi rodziców czasowo przebywających za granicą. Metodologię opracowania raportu dotyczącego sytuacji dzieci z rodzin migrujących w Polsce oraz wyniki badań omówiła prof. UW dr hab. Krystyna Ostrowska, następnie Aleksander Tynelski – Naczelnik Wydziału w Departamencie Zwiększania Szans Edukacyjnych MEN omówił wnioski i spostrzeżenia wynikające z raportu, wskazując również skalę tego zjawiska i jego uwarunkowania w odniesieniu do poszczególnych województw.

Istotną cześć pierwszego dnia stanowiły wystąpienia przedstawicieli Estonii Helbe Jaanimägi, Ukrainy Larysy Vynogradowej i Oksany Suprunets oraz Niemiec Matthias Vogel. Goście z zagranicy przedstawili sytuację dzieci z rodzin migrujących zarobkowo w swoich krajach.

Drugi dzień konferencji rozpoczęło wystąpienie inspektora Grzegorza Jacha z Komendy Głównej Policji, który przedstawił program „Profilaktyka a TY” jako alternatywy dla zachowań ryzykownych podejmowanych przez dzieci i młodzież w wieku szkolnym, w tym dzieci pozostawionych bez opieki rodzicielskiej. Najważniejszymi stwierdzeniami były:

1. Wśród dzieci rodziców migrujących zarobkowo, pozostawionych bez opieki rodzicielskiej często rodzą się patologie.
2. Potrzebni są dorośli i instytucje, które z pasją i zaangażowaniem podejmą działania wobec dzieci zagrożonych demoralizacją i tych, które weszły na ścieżkę demoralizacji.
3. Ważnymi partnerami w działaniach profilaktycznych osób i instytucji działających na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonych demoralizacją może być grupa rówieśnicza.
4. Profilaktyka rówieśnicza, w której młodzi ludzie wspierają się wzajemnie, realizowana w ciekawy i atrakcyjny sposób skuteczniej oddziałuje na młodych ludzi niż działania profilaktyczne realizowane wyłącznie przez dorosłych.
5. Program „Profilaktyka a TY” zakłada, iż młodzi ludzie wspierają się w grupach rówieśniczych poprzez udział w różnorodnych formach wyzwalających ich aktywność, np. w zajęciach i warsztatach teatralnych, tanecznych.
6. Rodzice wykazują się małym zaangażowaniem w realizację działań profilaktycznych. W związku z tym niezwykle istotna jest współpraca osób i instytucji zajmujących się profilaktyką ze szkołą, bo to za jej pośrednictwem można zwrócić uwagę rodziców na zagrożenia. Również na fakt, że dziecko pozostawione bez opieki (w sytuacji rodziców migrujących zarobkowo), potrzebuje miłości i zainteresowania najbliższych, a częsty kontakt z dzieckiem, rozmowa mogą skutecznie uchronić je przed patologiami.

Następnie w panelach omówiono następujące tematy:
1. Opiekun prawny dziecka
2. Rola szkoły
3. Współpraca międzyinstytucjonalna
4. Pomoc rodzinie dziecka

W załączeniu przedstawiamy wnioski z dyskusji ( pobierz) oraz materiał nt. badania dotyczącego rozmiarów i skutków problemu sieroctwa migracyjnego przeprowadzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w lipcu 2010 roku ( pobierz).

Międzynarodowa konferencja 	Międzynarodowa konferencja 	Międzynarodowa konferencja 	Międzynarodowa konferencja 	Międzynarodowa konferencja 	Międzynarodowa konferencja 	Międzynarodowa konferencja 	Międzynarodowa konferencja 	Międzynarodowa konferencja 	Międzynarodowa konferencja 	Międzynarodowa konferencja 	Międzynarodowa konferencja 	Międzynarodowa konferencja 	Międzynarodowa konferencja 	Międzynarodowa konferencja 	Międzynarodowa konferencja 	Międzynarodowa konferencja 	Międzynarodowa konferencja 	Międzynarodowa konferencja