16 listopada 2017

Granty Wielkopolskiego Kuratora Oświaty – „Integralne wychowanie uczniów w szkole poprzez rozwój sfery poznawczej, emocjonalnej, społecznej i fizycznej”

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele, Wielkopolski Kurator Oświaty oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie zapraszają Dyrektorów i Nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek oświatowych województwa wielkopolskiego do udziału w szkoleniach w ramach Grantu Wielkopolskiego Kuratora Oświaty nt. „Integralne wychowanie uczniów w szkole poprzez rozwój sfery poznawczej, emocjonalnej, społecznej i fizycznej”. Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji nauczycieli w […]

16 listopada 2017

Granty Wielkopolskiego Kuratora Oświaty – branżowe szkoły I stopnia

Szanowni Państwo Dyrektorzy branżowych szkół I stopnia województwa wielkopolskiego W nawiązaniu do wcześniejszych zapowiedzi, zapraszam nauczycieli branżowych szkół I stopnia województwa wielkopolskiego do udziału w szkoleniach dotyczących warunków i sposobu realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia w ramach Grantu Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Pragnę podkreślić, że wejście w życie reformy dotyczącej szkół […]

15 listopada 2017

Spotkanie stacjonarne sieci współpracy „Solo czy w zespole” -22-24 listopada 2017, Sulejówek

Szanowni Państwo, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zaprasza na spotkanie stacjonarne realizowane w ramach projektu „Wspomaganie szkół w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów”, sieć „Solo czy w zespole?”. Więcej informacji o projekcie na stronie internetowej ORE. Celem spotkania będzie zwiększenie skuteczności działań pracowników systemu wspomagania i trenerów w zakresie kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych. Spotkanie skierowane jest […]

15 listopada 2017

Monitorowanie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Szanowni Państwo Dyrektorzy publicznych, niepublicznych przedszkoli i szkół uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 prowadzone będzie monitorowanie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej we wszystkich typach szkół zgodnie z załączonym harmonogramem. Monitorowanie odbywać się będzie w formie elektronicznej w okresie od 2 stycznia 2018 […]

13 listopada 2017

Konferencja „Zasady prawidłowego doboru narzędzi diagnozy inteligencji do możliwości psychofizycznych osoby badanej” – 30 listopada 2017, Poznań

Państwo Dyrektorzy oraz psycholodzy publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych województwa wielkopolskiego Wielkopolski Kurator Oświaty zaprasza dyrektorów i psychologów poradni psychologiczno-pedagogicznych na konferencję pt. „Zasady prawidłowego doboru narzędzi diagnozy inteligencji  do możliwości psychofizycznych osoby badanej” organizowaną w ramach grantów Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Osobą prowadzącą będzie dr Bartosz M. Radtke, dyrektor generalny/CEO Pracowni Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Gdańsku. […]

13 listopada 2017

Granty Wielkopolskiego Kuratora Oświaty – przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli województwa wielkopolskiego Zapraszamy dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i przedszkoli województwa wielkopolskiego do udziału w szkoleniach, warsztatach i seminariach  organizowanych w ramach Grantów Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Celem przedmiotowych szkoleń jest doskonalenie kompetencji nauczycieli zgodnie z priorytetami Ministra Edukacji Narodowej, wnioskami wynikającymi z […]

13 listopada 2017

Ogólnopolski Konkurs Retoryczny

Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie organizowanym przez Akademię Retoryki Igora Zalewskiego. Przedmiotem rywalizacji jest umiejętność publicznego wypowiadania się na tematy ważne społecznie. Konkurs ma za zadanie promowanie mody na swobodne i ładne mówienie po polsku, a także zachęcać do dbałości o ojczysty język. Celem projektu jest również nauka sztuki […]

13 listopada 2017

Konferencja „Ochrona i promocja zdrowia pracowników szkoły jako wartość w Szkole Promującej Zdrowie” – 24 listopada 2017, Poznań

Szanowni Państwo, uprzejmie zapraszamy dyrektorów Szkół Promujących Zdrowie oraz szkolnych Koordynatorów Szkół Promujących Zdrowie województwa wielkopolskiego na Wojewódzką Konferencję Szkół Promujących Zdrowie na temat „Ochrona i promocja zdrowia pracowników szkoły jako wartość w Szkole Promującej Zdrowie”. Termin konferencji: 24 listopada 2017 r. w godz. 10.00 – 14.00 Miejsce konferencji: Sala Sesyjna Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w […]

13 listopada 2017

Międzynarodowe seminarium z cyklu „Drogi wspierania muzyków i zawodowej edukacji muzycznej” – 24-25 listopada 2017, Poznań

Zapraszamy do udziału w Międzynarodowym seminarium z cyklu „Drogi wspierania muzyków i zawodowej edukacji muzycznej”, którego organizatorem jest Akademia Muzyczna w Poznaniu. Seminarium odbędzie się w dniach 24-25 listopada 2017 r. w Sali Marszałkowskiej Akademii Muzycznej w Poznaniu. Więcej informacji na stronie internetowej.

6 listopada 2017

Konferencja dla wychowawców „Psychoedukacyjne problemy młodzieży, czyli jak być świadomym wychowawcą” – 23 listopada 2017, Poznań

Szanowni Państwo Nauczyciele wychowawcy szkół i placówek województwa wielkopolskiego Wielkopolski Kurator Oświaty zaprasza wychowawców burs, internatów oraz wychowawców  szkół i placówek na konferencję pt. „Psychoedukacyjne problemy młodzieży, czyli jak być świadomym wychowawcą” organizowaną w ramach grantów Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Opiekunem merytorycznym konferencji oraz jedną z osób z prowadzących będzie dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza prof. […]