16 stycznia 2018

Wystawa upamiętniająca przysięgę Wojsk Wielkopolskich

Wojewoda Wielkopolski i Wielkopolski Kurator Oświaty zapraszają na otwarcie wystawy upamiętniającej przysięgę Wojsk Wielkopolskich: Polsce, Ojczyźnie mojej i sprawie całego Narodu Polskiego – zawsze i wszędzie służyć będę. Uroczyste otwarcie wystawy nastąpi dnia 26 stycznia 2018 r. na Placu Wolności w Poznaniu o godz. 1100. Wystawa upamiętnia  99. rocznicę złożenia przysięgi przez Wojsko Wielkopolskie i […]

18 stycznia 2018

Spotkania z dyrektorami szkół podstawowych

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych Zapraszamy dyrektorów szkół podstawowych do udziału w konferencjach „Podniesienie jakości procesu edukacyjnego w szkołach podstawowych”. Konferencje dotyczą zmian w organizacji pracy nauczycieli, ich doskonaleniu, a także strategii nauczania bazującego na dwóch podstawach programowych, w szczególności nauczania w klasach czwartych i siódmych, a także nowej formuły egzaminu ósmoklasisty. Wierzymy, że udział w konferencjach […]

18 stycznia 2018

Podpisanie deklaracji współpracy pomiędzy MEN i GIS

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska oraz Główny Inspektor Sanitarny Marek Posobkiewicz w środę, 17 stycznia br. podpisali deklarację o współpracy na rzecz rozwoju edukacji zdrowotnej w środowisku szkolnym. W ramach podpisanej współpracy obie instytucje zadeklarowały chęć organizacji cyklu konferencji dotyczących tematyki promocji aktywności zdrowotnej w szkołach. Do udziału w spotkaniach z udziałem kuratorów oświaty, wojewodów […]

17 stycznia 2018

Monitorowanie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć na strzelnicach funkcjonujących w szkołach

Dyrektorzy szkół województwa wielkopolskiego w których funkcjonują strzelnice zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 prowadzone jest monitorowanie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć na strzelnicach funkcjonujących w szkołach. Wypełnianie ankiet on-line odbywa się poprzez stronę internetową www.seo2.npseo.pl i zgodnie z harmonogramem będzie trwało do 15 […]

17 stycznia 2018

Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

Wielkopolski Kurator Oświaty przypomina, że od dnia 1 stycznia 2018 r. na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości uruchomiony został Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 16 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. poz. 862 z późn. zm.) „przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub […]

15 stycznia 2018

Dzień Bezpiecznego Internetu 2018

NASK – Państwowy Instytut Badawczy oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę są organizatorami Dnia Bezpiecznego Internetu w Polsce (DBI), który obchodzony będzie 6 lutego 2018 r. pod hasłem „Tworzymy kulturę szacunku w sieci”. Dzień Bezpiecznego Internetu ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli […]

15 stycznia 2018

Monitorowanie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Szanowni Państwo Dyrektorzy publicznych, niepublicznych przedszkoli i szkół ogólnodostępnych uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 prowadzone jest monitorowanie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej we wszystkich typach szkół ogólnodostępnych zgodnie z załączonym harmonogramem. Monitorowanie odbywa się w formie elektronicznej w okresie od 2 stycznia […]

12 stycznia 2018

„Rok dla Niepodległej” – rok szkolny 2017/18

W związku ze zbliżającą się 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, Minister Anna Zalewska ogłosiła rok szkolny 2017/2018 „Rokiem dla Niepodległej”. Wszystkie szkoły i placówki oświatowe z województwa wielkopolskiego zachęcamy do świętowania tej wyjątkowej rocznicy oraz do przekazywania informacji na temat planowanych przedsięwzięć edukacyjnych. Przedsięwzięcia można zgłaszać wyłącznie za pomocą formularza on-line. Informacje o najważniejszych […]

9 stycznia 2018

Przyznany udział finansowy Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w kosztach organizacji przedsięwzięć

Szanowni Państwo W dniach 20-21 grudnia 2017 roku odbyło się posiedzenie Zespołu ds. podziału środków finansowych Wielkopolskiego Kuratora Oświaty na organizację olimpiad, konkursów, turniejów, przeglądów oraz innych form współzawodnictwa i prezentacji osiągnięć uczniów na obszarze województwa wielkopolskiego na 2018 r. Do Kuratorium Oświaty w Poznaniu wpłynęło 228 wniosków o udział finansowy Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w […]