13 lutego 2018

PILNE! Monitorowanie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej we wszystkich typach szkół ogólnodostępnych

Szanowni Państwo Dyrektorzy publicznych, niepublicznych przedszkoli i szkół ogólnodostępnych przypominamy, że dobiegł końca termin wypełniania arkuszy monitorowania organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej na platformie SEO (31 stycznia 2018). Informujemy, że nie wszyscy dyrektorzy wypełnili arkusze ww. monitorowania. W związku z powyższym ponownie prosimy tych z Państwa, którzy nie dopełnili obowiązku, o wypełnienie arkuszy monitorowania do dnia 28 […]

15 lutego 2018

Zapotrzebowanie na druk podręczników dla uczniów niewidomych i słabowidzących – rok szkolny 2018/2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej informuje, jakie czynności należy podjąć, aby pozyskać zaadaptowane podręczniki na rok szkolny 2018/2019. Aby otrzymać nieodpłatnie zaadaptowane podręczniki w wersji wydrukowanej, należy: Przesłać do 21 lutego 2018 zapotrzebowanie na podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe oraz książki pomocnicze na rok szkolny 2018/2019 – według wzoru stanowiącego załącznik nr […]

14 lutego 2018

Konferencja “Szkoła dla pracodawcy, pracodawca dla szkoły – skuteczne partnerstwo w kształceniu zawodowym” – 2 marca 2018, Grudziądz

Szanowni Państwo ruszają regionalne konferencje programu Erasmus+ – razem zmieniajmy edukację w Polsce! Czy zawody takie jak krawiec, introligator, dekarz to w dzisiejszych czasach przeżytek? Dlaczego pracodawcy mówią, że mają trudności z rekrutacją wykwalifikowanych pracowników, gdy bezrobocie jest najniższe od 1992 roku? Jak kształcić młodzież, aby sprostała oczekiwaniom pracodawców? Na te i inne pytania odpowiedzi […]

14 lutego 2018

Wykłady z prawa dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dr hab. Roman Budzinowski serdecznie zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych wraz z opiekunami do wysłuchania kolejnych wykładów proponowanych przez pracowników naukowych Wydziału. 6 marca 2018 r. – Przeciwdziałanie dyskryminacji – wspólna sprawa 13 marca 2018 r. – Urzędnik w sieci wszystko o e-administracji 10 kwietnia 2018 […]

13 lutego 2018

Ogłoszenie o naborze kandydatów na trenerów w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego

Szanowni Państwo, Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) jako publiczna placówka doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzona przez Ministra Edukacji Narodowej, zaprasza nauczycieli z każdego powiatu do udziału w szkoleniach z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego. Szkolenia odbędą się w ramach projektu „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego” i skierowane są do nauczycieli kształcenia zawodowego oraz kształcenia ogólnego posiadających […]

13 lutego 2018

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych

Ośrodek Rozwoju Edukacji, z ramach realizacji projektu pozakonkursowego Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej, kierowanego do specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych, organizuje dwa spotkania informacyjno-konsultacyjne, których celem będzie przedstawienie: założeń oraz praktycznych rozwiązań w zakresie prowadzenia diagnozy funkcjonalnej z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia w szkole i poradni psychologiczno-pedagogicznej; przepisów prawa oświatowego w zakresie poradnictwa […]

12 lutego 2018

Rozpoczęły się ferie zimowe w województwie wielkopolskim

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek, Nauczyciele i Wychowawcy, Organizatorzy zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży, Rodzice i Opiekunowie, Uczniowie i Wychowankowie w województwie wielkopolskim Rozpoczęły się ferie zimowe. Z tej okazji życzę wszystkim  sprzyjającej aury oraz radosnego i bezpiecznego wypoczynku. Niech ten czas dostarczy niezapomnianych wrażeń, wielu ciekawych przeżyć i pozwoli w pełni skorzystać z […]

9 lutego 2018

Szkolenia dla Przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych

Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu ogłosił terminy szkoleń dla wszystkich przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych lub/i ich zastępców w szkołach gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych – maturalnych. Szkolenie będzie dotyczyć organizacji egzaminów zewnętrznych w bieżącym roku szkolnym. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu prosi przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych o przybycie ściśle we […]

9 lutego 2018

Konsultacje społeczne e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego

Zapraszamy Państwa do udziału w konsultacjach społecznych nowo powstających e-materiałów dydaktycznych do 10 przedmiotów kształcenia ogólnego, tj. do języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, matematyki, informatyki, przyrody, biologii, geografii, fizyki i chemii. E-materiały zostały opracowane przez beneficjentów konkursowych wybranych w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej z wykorzystaniem różnych rodzajów multimediów – audiobooków, cykli krótkich […]

1 lutego 2018

Sejmik Młodzieży Województwa Wielkopolskiego „Młodzi Wielkopolanie o patriotyzmie w XXI w.”

Sejmik Województwa Wielkopolskiego organizuje w roku 2018 Sejmik Młodzieży Województwa Wielkopolskiego. Projekt zorganizowany zostanie na zasadach obowiązujących w 2017 r. Tematem przewodnim tegorocznego projektu jest hasło: Młodzi Wielkopolanie o patriotyzmie w XXI wieku. Przedsięwzięcie jest skierowane do uczniów szkół ponadpodstawowych województwa wielkopolskiego (uczniowie klas 1-2 liceów ogólnokształcących oraz 1-3 techników). Sesja Młodzieży przewidziana jest na […]