19 czerwca 2018

Konkurs „Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń”

Konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-005/18 Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń w ramach Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. Celem konkursu jest wdrożenie w każdym województwie szkół ćwiczeń, zgodnie z opracowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, w ramach projektu pozakonkursowego „Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń”, „Modelem szkoły ćwiczeń”, a tym samym udzielenie wsparcia nauczycielom w zakresie prowadzenia skutecznych metod pracy, […]

19 czerwca 2018

Konferencje “Ocena pracy nauczyciela i dyrektora szkoły w kontekście nowych regulacji prawnych” – Kalisz, Poznań

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół województwa wielkopolskiego W związku z nowymi regulacjami prawnymi i wynikającymi z nich zadaniami dyrektorów szkół, Wielkopolski Kurator Oświaty zaprasza Państwa na konferencję poświęconą zasadom dokonywania oceny pracy nauczyciela i dyrektora. Podczas konferencji zostaną zaprezentowane zmiany w przepisach prawa oraz przykładowe regulaminy oceny pracy nauczyciela i dyrektora szkoły. Zainteresowane osoby proszę o […]

19 czerwca 2018

Życzenia Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z okazji zakończenia roku szkolnego

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół, Nauczyciele i Uczniowie wielkopolskich szkół, Przyjaciele polskiej Szkoły po dziesięciu miesiącach  ciężkiej pracy nadszedł wyczekiwany przez wszystkich uczniów czas wakacji. Czas odpoczynku od podręczników, zeszytów, ławki szkolnej, dzwonka, porannego wstawania. Gratuluję wam wiedzy i umiejętności, które zdobyliście w mijającym roku szkolnym. Czas wakacji to okres wypoczynku, a także zbierania sił i […]

18 czerwca 2018

Konkurs na 100. Rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego

W tym roku 27 grudnia 2018 roku obchodzimy 100. Rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Powstanie Wielkopolskie, bohaterski czy niepodległościowy Wielkopolan, to wydarzenie, które w sposób szczególny zapisało się w historii Polski, przyczyniając się do odrodzenia państwa polskiego po123 latach niewoli. Zwycięski zryw niepodległościowy, Powstanie Wielkopolskie zapisało się w dziejach jako ważny sukces, który zadecydował o kształcie […]

18 czerwca 2018

Bezpieczny wypoczynek – poradnik i list MEN

Przed rozpoczęciem wakacji Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca do zapoznania się z „Poradnikiem bezpiecznego wypoczynku” oraz sprawdzenia wiarygodności organizatora za pośrednictwem bazy danych o wypoczynku. Więcej informacji na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej: poradnik dla organizatorów, rodziców i uczestników wypoczynku list Minister Edukacji Narodowej do dyrektorów szkół

15 czerwca 2018

Procedura składania wniosków – Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2018/2019

Procedura składania wniosków dotyczących przyznania Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2018/2019  Podstawa prawna: 90h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z późn. zm.). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i […]

15 czerwca 2018

XVII Festyn „Niebiescy Dzieciom”

Komenda Miejska Policji w Poznaniu serdecznie zaprasza na XVII Festyn Charytatywny „Niebiescy Dzieciom”, który odbędzie się 23 czerwca 2018 r. na terenie przyległym do Areny przy ul. Wyspiańskiego w Poznaniu w godz. 13:00 – 17:30. W tym roku zebrane środki zostaną przekazane na rzecz pacjentów z problemami kardiochirurgicznymi. Chętni będą mogli oddać krew dla Regionalnego […]

14 czerwca 2018

Kampania społeczna „Powiedzmy STOP szkolnej agresji”

W marcu tego roku Rzecznik Praw Dziecka uruchomił kampanię „Powiedzmy STOP szkolnej agresji”. Celem akcji jest nagłośnienie problemu przemocy rówieśniczej oraz zmiana postaw młodzieży poprzez pokazanie, że rzeczywiste działanie w środowisku rówieśników ma znaczenie, jest ważne i może być skuteczne.  Zachęcamy do zapoznania się z materiałami na stronie internetowej Kampanii oraz rozpropagowania ich wśród uczniów.

12 czerwca 2018

W Wielkopolsce zainaugurowano rządowy program „Dobry Start”

Rządowy program „Dobry Start” to wsparcie dla uczniów rozpoczynających we wrześniu nowy rok szkolny. O założeniach nowego programu mówiły 11 czerwca podczas konferencji prasowej w siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego minister edukacji narodowej Anna Zalewska, wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg oraz wielkopolski kurator oświaty Elżbieta Leszczyńska. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej rozpoczęło […]