14 grudnia 2017

Ogólnopolski Konkurs „Myśli Jana Pawła II – papieża Słowianina”

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele dotychczasowych gimnazjów i szkół ponadpodstawowych województwa wielkopolskiego Wielkopolski Kurator Oświaty zaprasza nauczycieli i uczniów dotychczasowych gimnazjów i szkół ponadpodstawowych do udziału w  Ogólnopolskim Konkursie „Myśli Jana Pawła II- papieża Słowianina” pod hasłem: „JAN PAWEŁ II – PAPIEŻ WOLNOŚCI. PATRIOTYZM OZNACZA UMIŁOWANIE TEGO, CO OJCZYSTE”, organizowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty. Celem […]

13 grudnia 2017

Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania _ LISTA

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół województwa wielkopolskiego Wielkopolski Kurator Oświaty uprzejmie informuje, iż decyzją Ministra Edukacji Narodowej stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2016/2017 otrzymało 14 uczniów /absolwentów z województwa wielkopolskiego.

13 grudnia 2017

Konferencje Aktywna tablica w praktyce za nami!

W dniach od 27 listopada do 7 grudnia odbyło się w Wielkopolsce siedem konferencji metodycznych, wspierających dyrektorów oraz e-koordynatorów ze szkół i placówek oświatowych biorących udział w Rządowym programie Aktywna tablica. Wykłady oraz prezentacje dobrych praktyk miały miejsce w ośrodkach doskonalenia nauczycieli w Lesznie, Kaliszu, Pile, Koninie oraz Poznaniu. Podczas  spotkań pokazano zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych […]

12 grudnia 2017

Szkolenia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych technicznych w zakresie bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Główny Instytut Górnictwa w Katowicach zaprasza do bezpłatnego udziału w projekcie pn. “Szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych technicznych, kształcących w zawodach związanych z budownictwem”. Realizacja projektu została  dofinansowana przez Ministerstwo Rozwoju  ze środków “Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”. Zasadniczym celem szkoleń jest zapoznanie uczestników z możliwie najszerszą […]

7 grudnia 2017

Konferencja Dzieci wielokulturowe i wielojęzyczne w polskiej szkole – 14 grudnia 2017, Poznań

Szanowni Państwo Dyrektorzy i nauczyciele szkół i placówek województwa wielkopolskiego Wielkopolski Kurator Oświaty pani Elżbieta Leszczyńska zaprasza zainteresowanych dyrektorów i nauczycieli na III Wojewódzką Konferencję Dzieci wielokulturowe i wielojęzyczne w polskiej szkole organizowaną we współpracy z Pełnomocnikiem Wojewody Wielkopolskiego ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Podczas konferencji poruszone zostaną tematy dotyczące nauki języka polskiego jako obcego, sytuacji […]

6 grudnia 2017

Ogólnopolski Konkurs wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły „Papież Słowianin”

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele dotychczasowych gimnazjów województwa wielkopolskiego Wielkopolski Kurator Oświaty zaprasza nauczycieli i uczniów dotychczasowych gimnazjów do udziału w IX edycji Konkursu Tematycznego „Papież Słowianin” – Ogólnopolski Konkurs wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II dla uczniów dotychczasowych gimnazjów, organizowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty. Celem konkursu jest rozbudzenie, na przykładzie osoby Jana […]

1 grudnia 2017

Konkurs Ministra Edukacji Narodowej „Nauczyciel – Innowator”

Minister Edukacji Narodowej ogłosił konkurs pn. „Nauczyciel – Innowator” adresowany do nauczycieli publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, nauczycieli szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej oraz nauczycieli publicznych szkół podstawowych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości. Celem konkursu jest wyłonienie laureatów – nauczycieli, którzy przygotują najlepszy scenariusz zajęć […]

22 listopada 2017

Laureaci konkursu czytelniczego „Przeczytałeś?- Namaluj! Scena z mojej ulubionej książki”

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych województwa wielkopolskiego Wielkopolski Kurator Oświaty ogłosił konkurs czytelniczy „Przeczytałeś?- Namaluj! Scena z mojej ulubionej książki” skierowany do uczniów klas I-III i IV-VII szkół podstawowych. Celem konkursu było, m.in.:  rozbudzenie  ciekawości czytelniczej uczniów, popularyzowanie literatury dla dzieci i młodzieży oraz doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat przeczytanych książek. Na konkurs wpłynęło kilkaset […]

22 listopada 2017

Konferencja pt. Aktywna Tablica w praktyce

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Podstawowych zakwalifikowanych do programu „Aktywna tablica – edycja 2017/2018” Wielkopolski Kurator Oświaty zaprasza dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych, którzy przystąpili do programu „Aktywna tablica – edycja 2017/2018” na konferencję pt. Aktywna Tablica w praktyce. Uprzejmie przypominam, że udział w programie wymaga podjęcia szeregu działań opisanych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia […]

15 listopada 2017

Spotkanie stacjonarne sieci współpracy „Solo czy w zespole” -22-24 listopada 2017, Sulejówek

Szanowni Państwo, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zaprasza na spotkanie stacjonarne realizowane w ramach projektu “Wspomaganie szkół w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów”, sieć “Solo czy w zespole?”. Więcej informacji o projekcie na stronie internetowej ORE. Celem spotkania będzie zwiększenie skuteczności działań pracowników systemu wspomagania i trenerów w zakresie kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych. Spotkanie skierowane jest […]