9 marca 2017

Aneks do Wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych uwzględniany w postępowaniu rekrutacyjnym – rok szkolny 2017/2018

W punkcie III. Konkursy wiedzy i artystyczne, dodaje się pozycję 25:

Nazwa konkursu: Ogólnopolski Konkurs „Bóg, Honor i Ojczyzna – wartości polskiego ziemiaństwa”
Organizator: Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Krakowie, Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Poznaniu oraz Polskie Towarzystwo Ziemiańskie Oddział w Krakowie
Zasięg działania: krajowy

Załączniki