10 stycznia 2019

Warsztaty dla nowych wnioskodawców programu Erasmus+ w sektorze Edukacja Szkolna – 30 stycznia 2019, Warszawa

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie zaprasza na szkolenie przedstawicieli instytucji zainteresowanych programem Erasmus+, którzy zamierzają złożyć wniosek o dofinansowanie w konkursie 2019 w Akcji 2 – Partnerstwa strategiczne (KA201) w ramach sektora Edukacja szkolna.

Więcej informacji na temat sektora Edukacji szkolnej w programie Erasmus+ znajdą Państwo pod adresem http://erasmusplus.org.pl/edukacja-szkolna/akcja-2/

Spotkanie odbędzie się 30 stycznia 2019 r w Warszawie. Czas trwania spotkania w godz. 10:00-15:00. Szkolenie przeznaczone jest dla przedstawicieli instytucji, w których dotychczas nie były realizowane projekty programu Erasmus+ Akcja 2.

Będzie ono prowadzone w formule warsztatów (uczestnicy będą mieli okazję wykonania praktycznych zadań) i obejmie zagadnienia jakościowe: analizę potrzeb, formułowanie celów, określenie rezultatów projektu oraz zapewnianie trwałości projektu.

Zwracamy uwagę, że warsztaty będą dotyczyły przygotowania koncepcji projektu, a nie wypełniania wniosku.

Przed spotkaniem prosimy o zapoznanie się z Przewodnikiem po programie Erasmus+, zwłaszcza z rozdziałem dotyczącym Akcji 2: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży.

Rejestracja na spotkanie będzie otwarta do 22.01.2019 r. Link do rejestracji: https://ankiety.frse.org.pl/users/goToPoll/2c38b4049f38b8b98e9a0e5935956e15

Miejsce: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Aleje Jerozolimskie 142A, biurowiec przy Dworcu Zachodnim, 02-305 Warszawa

Potwierdzenie przyjęcia na szkolenie zostanie wysłane do 23 stycznia. Szczegółowy program zostanie przesłany drogą mailową uczestnikom, których udział w szkoleniu zostanie potwierdzony.

UWAGA: w szkoleniu mogą wziąć udział maksymalnie 2 osoby z jednej instytucji. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Jednakże, organizator nie pokrywa kosztów podróży i zakwaterowania związanych z udziałem w spotkaniu.

UWAGA: szkolenie NIE JEST PRZEZNACZONE dla przedstawicieli szkół chcących realizować projekty współpracy szkół KA229. Takie szkolenia odbędą się 4 i 15 lutego.