26 sierpnia 2019

Turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników

Szanowni Państwo
Dyrektorzy
Szkół i Placówek oświatowych w zakresie kształcenia zawodowego

Informujemy, że wykaz szkół i centrów kształcenia zawodowego prowadzących turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w województwie wielkopolskim od 1 września 2019 r. dostępny jest stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu w zakładce: Kształcenie i wychowanie/kształcenie zawodowe – http://ko.poznan.pl/ksztalcenie_wychowanie/ksztalcenie_zawodowe/turnusy/.