14 września 2020

Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce

Do Dyrektorów, Nauczycieli i Uczniów
Szkół Wielkopolski

Każdy człowiek posiada dwie ojczyzny. Jedna to kraj, w którym żyje – ojczyzna o zasięgu ponadlokalnym.
Druga to miejsce, w którym się urodził, wychował, czyli „mała ojczyzna”.
„Mała ojczyzna”- to okolice dzieciństwa i miejsce zakorzenienia, obszar gdzie człowiek się urodził, żyje i spędza część swojego życia.
Jest częścią większej całości, graniczy z innymi małymi ojczyznami, wspólnie tworząc ziemie i regiony.
Nie ma zakorzenienia w przeszłości bez znajomości dziejów tej małej ojczyzny.

W rozpoznaniu historii naszego regionu ma nam pomóc Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski. Honorowego Patronatu Konkursowi udzielił Wielkopolski Kurator Oświaty.

Proszę Dyrektorów i Nauczycieli szkół Wielkopolski o udzielenie daleko idącej pomocy uczniom chcącym wziąć udział w przedsięwzięciu. Młodzież zachęcam do sprawdzenia swojej wiedzy o Wielkopolsce- regionie „skąd nasz ród”.

Szczegółowe informacje o Konkursie w załączonym piśmie Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski.

 p.o.  Wielkopolski  Kurator Oświaty
Zbigniew Talaga

Załączniki

Pismo do szkół w sprawie Konkursu Wiedzy
Data: 2020-09-14, rozmiar: 179 KB