7 czerwca 2017

Bezpieczeństwo podczas wypoczynku – ważne informacje

Za zapewnienie dzieciom i młodzieży szkolnej bezpiecznych i higienicznych warunków wypoczynku odpowiedzialny jest organizator wypoczynku.

Przed wysłaniem dziecka na wypoczynek warto zapoznać się bardzo dokładnie z zaproponowaną przez organizatora ofertą, zwracając uwagę m.in. na:

 • warunki sanitarno-higieniczne wybranego na wypoczynek obiektu, w tym warunki zakwaterowania,
 • kadrę pedagogiczną, której zostanie powierzone dziecko,
 • zabezpieczenie dostępu do opieki medycznej podczas trwania wypoczynku, w tym zasady informowania o chorobach i dolegliwościach oraz sposobach przyjmowania leków
  przez dziecko, postępowania w przypadku hospitalizacji dziecka w czasie wypoczynku,
 • obecność danych organizatora w ogólnopolskiej bazie wypoczynku,
 • opracowany szczegółowy program wypoczynku,
 • regulamin pobytu na wypoczynku (m.in.: korzystanie z telefonu komórkowego, zasady korzystania z kieszonkowego – możliwość przechowywania pieniędzy i wartościowych przedmiotów, ewentualne terminy odwiedzin dziecka).

W celu ułatwienia dotarcia do informacji na temat wybranego wypoczynku funkcjonuje publiczna Baza wypoczynku, w której można sprawdzić, czy organizator wypoczynku dokonał jego zgłoszenia. Link do bazy znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu w zakładce wypoczynek lub Ministerstwa Edukacji Narodowej. Na wskazanej stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej znajdują się również poradniki dotyczące wypoczynku.

Telefon interwencyjny na okres wakacji 61 8541 667 lub 61 8541 936 w godzinach 8.00 – 15.00, od poniedziałku do piątku; ponadto całodobowo: Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, tel. 61 85 49 900 lub 61 85 49 910.

Dzwoniąc pod wyżej wymienione numery można informować o nieprawidłowościach wymagających podjęcia interwencji przez kuratora oświaty w sprawach organizacji wypoczynku, w szczególności w wypadkach występowania zagrożeń dla zdrowia lub życia uczestników wypoczynku.

Informacji na temat wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej udzielają:

w Poznaniu:

 • Alicja Maria Rajewicz tel. (61) 854 16 67
 • Agnieszka Ewa Kruszyńska tel. (61) 854 16 67

w Lesznie: 

 • Mirosław Grzelczyk  tel. (65) 525 89 06
 • Magdalena Krystyna Jurkiewicz tel. (65) 525 89 02

w Pile:  

 • Renata Urszula Ciołek tel. (67) 349 14 51
 • Grażyna Anna Rodek tel. (67) 3491 458

w Kaliszu:   

 • Marzena Szczudlik tel. 600 211 837
 • Sławomir Wilak tel. 600 185 389

w Koninie:  

 • Joanna Karolewska tel. (63) 243 51 05 w. 18
 • Sławomira Kurpik  tel. (63) 2435 105 w. 43

Podstawa prawna: art. 92 i 96a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 poz. 1943, z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. 2016, poz. 452)